BIJBEL(STUDIE)📜

POERIMFEEST

poerimfeest

Datum

Het Poerimfeest wordt precies vier weken voor Pesach gevierd. Dit jaar van donderdagavond 25 februari vrijdagavond 26 februari.

Bijbelboek Esther

Het Poerimfeest heeft alles te maken het Bijbelboek Esther, waar het gaat over koning Ahasveros/Xeros, Wasti, Mordechai, Haman en Ester.

  • Koning Ahasveros hield een groot feest. Als hij dronken is wil hij de schoonheid van zijn vrouw Wasti showen aan zijn gasten. Zij weigert en wordt afgezet als koningin.
  • Esther wordt de nieuwe koningin. Haar Joodse naam is Hadassa. Ze is een hele mooie vrouw.
  • Mordechai is de pleegvader van Esther en werkt in de buurt van het paleis van de koning in Susan. Hij kwam uit de stam van Benjamin.
  • Haman wordt de ‘vijand van de Joden’ genoemd in het boek Esther.
Zo was het gegaan: Haman, de zoon van Hammedata, uit de familie van Agag, was een vijand van de Joden. Hij had een plan bedacht om de Joden te doden. Hij wilde ze allemaal bang maken en vernietigen. Om daar de juiste dag voor te kiezen, had hij het lot laten werpen.
Maar Ester was naar de koning gegaan. En die had toestemming gegeven om een nieuwe brief te schrijven. Het slechte plan van Haman ging niet door. In plaats van de Joden werd Haman zelf gedood. Hij en zijn zonen werden aan een paal opgehangen.
Het lot wordt in het Hebreeuws ‘poer‘ genoemd. Daarom heten die twee feestdagen Poeriem. (Ester 9:24-28 BGT)
God wordt in het boek Esther niet één keer genoemd, maar Hij was er wel. Zonder Esther was het Joodse volk er niet meer geweest. God gebruikte Esther.

Haman en Mordechai

Het boek Esther gaat eigenlijk over Mordechai en Haman en over de strijd tussen Israël en Amalek.

Er was een Joods man in de burcht Susan en zijn naam was Mordechai, de zoon van Jaïr, de zoon van Simeï, de zoon van Kis, een man [uit] Benjamin, (Esther 2:5 HSV)

Toen nam de koning zijn zegelring van zijn hand en gaf die aan Haman, de zoon van Hammedatha, de Agagiet, de tegenstander van de Joden (Esther 3:10 HSV)

Haman wordt de Agagiet en vijand van de Joden genoemd, een afstammeling van Ezau. Mordechai is een Benjaminiet, een afstammeling van Benjamin. Haman wordt onderkoning. Iedereen moet voor hem knielen, maar Mordechai weigert dit. Afstammelingen van Benjamin buigen niet voor mensen, maar alleen voor God.

Haman, de zoon van Hammedatha, de Agatiet, verwijst ook naar koning Agag van de Amalekieten in de tijd van Saul. Het volk Amalek had Israël van achteren aangevallen. Koning Saul moest de Amalekieten uitroeien, maar deed het niet. Hier in het boek Esther wordt deze ruzie vervolgt.

Mordechai en het feest

De Joden vieren feest als zij de vijanden hebben overwonnen. Mordechai beschreef wat er allemaal was gebeurd, zodat ze het niet zouden vergeten en elk jaar moesten ze het Poerimfeest vieren.

Mordechai beschreef deze gebeurtenissen, en hij zond brieven aan al de Joden, dichtbij en ver weg, die in alle gewesten van koning Ahasveros waren, (Esther 9:20 HSV)
Deze dagen zouden herdacht en gevierd worden door elke generatie, elk gezin, elk gewest en elke stad. Deze dagen van Purim zou men niet overslaan onder de Joden, en bij hun nageslacht mocht aan de herdenking daarvan geen einde komen. (Esther 9:28 HSV)

Poerimfeest en hamansoren

Het is een vrolijk feest, want de Joden vieren dat ze nog steeds bestaan als volk en niet zijn uitgeroeid. De mensen verkleden zich. Er worden koekjes gegeten, die hamansoren genoemd worden.

Tijdens het Poerimfeest wordt het boek Esther gelezen. Bij het lezen van de naam ‘Haman’ wordt er gegild, met de voeten gestampt en veel lawaai gemaakt met houten ratels, zodat de naam niet meer te horen is.

Bronnen/meer lezen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: