2 PETRUS

2 PETRUS

Wie schreef de brief en wanneer Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van…

1 PETRUS

1 PETRUS

Dóór wie, áán wie en wanneer geschreven? Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, (1 Petrus 1:1 HSV)…

WIE WAS PETRUS?

WIE WAS PETRUS?

1e en 2e brief van Petrus Over de 1e en 2e brief van Petrus wilde ik gaan schrijven. Maar al snel besefte ik dat het belangrijk is om eerste iets…