dankbaar PERSOONLIJK 👩🏻‍💻 

Dankbaar voor koffie en een broodkorst

Brood van de bakker Tussen de middag heb ik de hond uitgelaten en brood gehaald bij de bakker. Mijn ontbijt was eigenlijk een lunch vandaag dus ik had niet heel veel honger. Maar vóór ik het brood in de vriezer deed, pakte ik twee ‘achterkantjes’. Die at ik als lunch, koffie met twee broodkorsten. Hoe smerig smaakte alles tijdens de chemokuren Weet je wel hoe lekker een broodkorst is?! Ik hou van brood en zeker als het net van de bakker komt. Ik herinnerde me weer hoe vies alles smaakte…

Lees verder
bethel KERK ⛪️ NEW APOSTOLIC REFORMATION 🐍 PERSOONLIJK 👩🏻‍💻 

Wat is dat toch met ‘Bethel’?

Supernatural of supercalifragilisticexpialidocious? In 2017, al meer dan tweeënhalf jaar geleden schreef ik een van de eerste blogs over Bill Johnson en BSSM. Ik maakte de vergelijking met Mary Poppins. De titel was ‘Supernatural of supercalifragilisticexpialidocious?’ en het riep nogal wat emoties op. Het was niet de meest inhoudelijke, informatieve blog en ik had nog niet zoveel gehoord en gelezen over ‘Bethel’ en de NAR als nu. Het was vooral een uiting van verbazing. In die tijd zat ik nog in het verwerkingsproces van de kanker waarvoor ik in 2015…

Lees verder
sola gratia BIJBEL(STUDIE) 📖 

SOLA GRATIA – Alleen door genade

Alleen door genade We kunnen als mens zelf geen bijdrage leveren aan onze verlossing. Alleen door de genade van God worden we behouden. Volgens de Nederlandse Geloofsbelijdenis kan maar één van beide kan waar zijn: óf in Jezus Christus hebben we niet alles wat nodig is voor onze zaligheid, óf een gelovige heeft in Hem alles voor zijn zaligheid.  Daarom is het een ernstige godslastering als iemand zegt dat alleen Christus niet voldoende is voor je behoud en dat je naast Hem nog iets anders nodig hebt. Want dat betekent dat Christus maar een…

Lees verder
sola gratia BIJBEL(STUDIE) 📖 

SOLA FIDE – Alleen door geloof

Alleen door geloof Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen (Efeze 2:8,9 HSV). Vóór de reformatie In de kerk van vóór de Reformatie geloofde men, dat een mens zelf ook een bijdrage moest leveren aan zijn verlossing. De Rooms-Katholieke Kerk leert dat de mens is geroepen zijn wil in overeenstemming te brengen met Gods wil, zijn geloof én goede werken te belijden en met hulp van Gods bijstand zalig te worden.…

Lees verder
sola gratia BIJBEL(STUDIE) 📖 

SOLUS CHRISTUS – Alleen Christus

Heiligenverering In de kerk van voor de Reformatie nam de heiligenverering een grote plaats in. Christus alleen was niet genoeg. Maria was de belangrijkste van de heiligen die men vereerde. Luther benadrukte dat we aan Christus genoeg hebben. Kolossenzenbrief Paulus schrijft een brief aan de gemeente in Kolosse, om het geloof van de Kolossenzen te bouwen. Er dreigt een misleidende leer de gemeente binnen te komen. Die leer kleineert Christus, het christelijke geloof en bedreigt de geloofszekerheid. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van…

Lees verder
sola gratia BIJBEL(STUDIE) 📖 

SOLA SCRIPTURA – Alleen de Schrift

Alleen de Schrift Dit blog in de serie ‘de 5 sola’s van de reformatie’ gaat over Sola Scriptura, alleen de Schrift. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105, HSV) Artikel 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt dat de Bijbel volledig is en volmaakt en daarom het enige referentiekader voor het geloof. Alles wat nodig is om te geloven en om zalig te worden staat in de Bijbel: Heel [de] Schrift [is] door God ingegeven en is nuttig om [daarmee] te onderwijzen, te…

Lees verder
sola gratia BIJBEL(STUDIE) 📖 

De 5 sola’s van de reformatie

De 5 moderne sola’s Op You Tube vond ik de volgende 5 moderne sola’s. Niet de sola’s van de reformatie dat mag duidelijk zijn. Het filmpje is best scherp, maar het geeft wel een goed beeld van het verschil tussen de 5 sola’s 500 jaar geleden en nu. Sola Cultura: Alleen de cultuur bepaald het christenleven Sola Successa: Alleen numeriek succes wettigt de activiteiten Sola Entertaina: Alleen entertainment is het leidmotief Sola Processa: Alleen bedrijfsstrategieën bepalen het kerkelijk leven Sola Programma: Alleen programma’s vullen de kerk De 5 sola’s van…

Lees verder