BIJBEL(STUDIE)📜
hoop
BIJBEL(STUDIE) 📜 ISRAËL 🇮🇱

TROOSTBOEK 📜 JEREMIA 30-33

Troostboek Hoofdstuk 30-33 wordt wel het troostboek van Jeremia genoemd, omdat hier de hoop centraal staat, terwijl in de rest van het boek vooral veel oordeelsprofetieën staan. Hoofdstuk 30 en 31 bevatten profetieën over het heil in de toekomst. In hoofdstuk 32 en 33 staat het verhaal van het stuk land dat Jeremia moet kopen […]

Lees verder
hoop
BIJBEL(STUDIE) 📜

HET JUK VAN BABEL 📜 JEREMIA 26-29

Jeremia 26-29 Jeremia predikt tegen het geloof dat het bestaan van de tempel God goedkeuring over Juda inhoudt (hs. 26), dat Babel nooit Juda zal bezetten (hs. 27), dat het spoedig met Babels macht zal zijn gedaan (hs. 28) en dat de ballingschap gauw voorbij zal zijn (hs. 29). (HSV-Studiebijbel pag. 1256) Indeling Het is […]

Lees verder
hoop
BIJBEL(STUDIE) 📜

JEREMIA 2-25 📜 PROFETIEËN VAN OORDEEL EN HOOP VOOR JUDA EN JERUZALEM

Diverse periodes De profetieën van Jeremia staan niet op chronologische volgorde. Ook die in hoofdstuk 2-25 komen uit verschillende periodes. Het zijn profetieën over/tegen Juda en Jeruzalem. Jeremia 2-6 📜 Israëls verbondsoverspel, ontrouw aan God Net als Mozes (Deuteronomium 32) herinnert Jeremia hier aan de bevrijding uit Egypte en wijst hij op de ontrouw van […]

Lees verder
hoop
BIJBEL(STUDIE) 📜

JEREMIA 1 📜 DE ROEPING VAN JEREMIA

Historische achtergrond 📜 vers 1-3 Hoofdstuk 1 gaat over de roeping van Jeremia. Over de achtergrond en de tijd waarin Jeremia leefde schreef ik al eerder. Belangrijk is wat in vers 2 staat: Tot hem kwam het woord van de HEERE in de dagen van Josia…. Het waren de woorden van de Here God en […]

Lees verder
Presence 2021
NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION 🐍

PRESENCE 2021 ONLINE

Genezingsconferentie online Iemand maakte me attent op een online genezingsconferentie van 12 tot 15 mei: Presence 2021 online. Georganiseerd door International Association of Healing Ministries. Wie weet heb je de aankondiging al gezien op Facebook. Ons verlangen is om in elke bediening en gemeenschap een grotere manifestatie te zien van genezende zalving en het bovennatuurlijke. Meer […]

Lees verder
ISRAËL
BIJBEL(STUDIE) 📜 ISRAËL 🇮🇱

ISRAËL, HET LAND VAN DE HERE GOD

Het land van de Here God Als je de Bijbel helemaal leest ontdek je dat veel zich afspeelt in het land Israël of verwijst naar het land Israël. Mozes mocht bijvoorbeeld het land niet in, maar hij trok wel 40 jaar met het volk door de woestijn, met als bestemming het land Israël. Israël is […]

Lees verder
ETS-Bijbelcursus
PERSOONLIJK 👩🏻‍💻

LAATSTE LES ETS-BIJBELCURSUS

Open dagen Het is nog mogelijk om je aan te melden voor de online open dagen van de ETS-Bijbelcursus op maandagavond 10 mei en donderdagavond 20 mei. In deze blog wil ik graag mijn enthousiasme voor de cursus en voor de Bijbel met je delen. Lessen op locatie zijn leuker natuurlijk, maar via ZOOM is […]

Lees verder
dwaalleer
NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION 🐍

KINGDOM NOW & PRETERISME

Eindtijdvisies Vorig jaar begon ik wat te lezen over de eindtijd en ik vond (en nog steeds) best ingewikkeld. Af en toe schreef ik er iets over op deze website. In ‘Vier visies op Openbaring‘ schreef ik kort iets over de Historicistische visie, de Futuristische visie, de Preteristische visie en de Idealistische visie. Door het luisteren van een Bijbelstudie van Wim Grandia op […]

Lees verder
hoop
BIJBEL(STUDIE) 📜

JEREMIA & BARUCH

Baruch De profetieën van Jeremia zijn al opgeschreven in de tijd dat hij leefde. Baruch hielp hem daarbij. Hij schreef op wat Jeremia hem vertelde. Toen riep Jeremia Baruch, de zoon van Neria. En Baruch schreef uit de mond van Jeremia al de woorden van de HEERE die Hij tot hem gesproken had, op de […]

Lees verder
hoop
BIJBEL(STUDIE) 📜

DE TIJD VAN JEREMIA

Inleiding De laatste twee lessen Oude Testament bij de ETS gingen over het Bijbelboek Jeremia. Ik heb zoveel nieuwe dingen gehoord en gelezen. Dat past niet in één blog, dus het worden er meer. Dit is de eerste en gaat over de tijd van Jeremia. Na bijna 4 jaar ETS weet ik dat de inhoud […]

Lees verder