BIJBEL(STUDIE)📜

OVER DEZE WEBSITE

gebed

Persoonlijk

Je kunt hier lezen over mijn leven met God en de Bijbel. Deze website is ontstaan uit mijn persoonlijke blogsite Groei in Relatie. Daarmee begon ik in 2015 met schrijven over ‘Leven met God en mensen, in goede en kwade dagen, in gezondheid of met kanker’. 

Ik schreef steeds vaker over wonderen, ziekte, genezing en de rol van het geloof/theologie op Groei in Relatie en besloot een tweede website te maken.

Mijn moeder, schoonvader en tante zijn overleden aan kanker. Ikzelf ben in 2015 behandeld voor uitgezaaide baarmoederkanker en na mijn derde chemokuur is mijn vader plotseling overleden aan een aneurysma. Dit maakt dat het onderwerp ziekte en genezing mij raakt.

Informatief

De blogsite Groei in Relatie is mijn persoonlijke verhaal over het leven met en na kanker. Leven met God en de Bijbel begon vooral informatief, maar bevat nu ook wat persoonlijke verhalen.

  • Voor de ETS-Bijbelcursus maak ik samenvattingen, zodat ik het beter kan onthouden en leer voor het tentamen.
  • Veel blogs gaan over lijden, ziekte, wonderen en genezing.
  • In 2011 gingen wij als gezin van de PKN (Hervormde Kerk) naar een Volle Evangelie Gemeente. Al eerder volgden we een avond-discipelschapstraining bij JMEO. We hoorden veel nieuwe dingen in die tijd. Ik vond dit reuze interessant, maar al snel had ik ook veel vragen. Die komen op deze website ook aan de orde.
  • Het  Amerikaanse welvaartsevangelie, Kingdom Now of New Apostolic Reformation beïnvloedt ook kerken in Nederland. Voor veel christenen is die nieuw, daarom schrijf ik ook hier regelmatig over.
  • Onze kerkelijke gemeente veranderde de laatste jaren van ‘evangelisch’ naar ‘charismatisch’. Dit zonder enig overleg met gemeenteleden. Inmiddels is bijna de helft van de gemeenteleden vertrokken, vrijwillig of na aandringen een van de oudsten. Omdat dit emotioneel veel met mij heeft gedaan heb ik hier ook wat persoonlijke blogs over geschreven.

Heleen Visser

Spreek, O Heer, door Uw Heilig Woord