4 reacties

 1. Hallo Heleen,

  Met belangstelling heb ik je stuk gelezen. Wat mij opvalt is dat je graag wilt dat de bijbel gebruikt wordt.
  in je stuk beargumenteer je de stelling dat er 12 apostelen aangesteld zijn en daarna nooit meer niet met bijbelse argumenten maar met de mening van een onderzoeker.

  Ik heb veel respect voor onderzoekers, maar het is wel een onderzoeker, en geen bijbels woord.

  Welke woord gebruikt zij als onderbouwing? Mijn inziens moet je dit sterker verwoorden omdat je anders een stelling neerzet en deze onderbouwt met iemand die het met je stelling eens is.

  In de theologie is deze stroming ook aanwezig (wonderen stoppen nadat de 12 discipelen van Jezus gestorven zijn) Er zijn ook ander theologische stromingen die weer andere dingen zeggen.
  Het Cessationisme, zoals de stroming heet die het apostolisch tijdperk verdedigd als tijd waarin wonderen gebeuren, zijn ook verdeeld. Het lijkt erop dat jij het hebt over het reguliere Cessationisme, klopt dat?

  Ik heb een paar teksten die ik lastig vind te plaatsen in het Cessationisme stroming en kom daar niet goed uit. Heb jij daar een verklaring voor?

  Het zijn de teksten uit 2 korinthiers 11:13
  Paulus schrijft hier: zulke lieden zijn schijn- apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus.

  Hoe kunnen mensen(apostelen) zich voordoen als een van de 11 apostelen? iedereen kende deze apostelen toch?

  1 Korinthiers 12:28-29
  En God heet sommige aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, , verder krachten, daarna gaven van genezing en bekwaamheid om te helpen om te besturen en verscheidenheid van tongen. Zijn zij soms allen apostelen?, allen profeten? allen Leraars, allen krachten? Hebben allen de gave van genezing? Spreken soms allen in tongen? Vertolken soms allen? Streef dan naar de hoogste gaven!

  Als er 12 apostelen waren en niet meer, is dit een moeilijk te begrijpen vergelijking.
  Het gaat erover wat God heeft aangesteld in de Gemeente. Het Cessationisme zegt dat er eerst 12 apostelen waren, dat zij de gemeente hebben gesticht en daarna alleen nog maar oudste en diakenen werden aangesteld. Dat lijkt mij een tegenstrijdigheid met deze tekst voor de gemeente.

  Hoe zie jij dat?

  groetjes Kees Neven

 2. Dag Kees, bedankt voor je reactie! Ik vind het fijn dat jij een inhoudelijke vraag stelt. Dit is trouwens niet mijn ‘stuk’ zoals je schrijft, maar ik probeerde een korte samenvatting te maken van het gesprek tussen Holly Pivec, Doreen Virtue en Melissa Dougherty (YouTube filmpje). Blijkbaar heb ik dit niet goed verwoord.

  Je vraag maakt meteen de verwarring duidelijk die er is over de NAR en de Pinkster/charismatische beweging. Holly Pivec zegt niet dat er 12 apostelen zijn aangesteld en daarna nooit meer. In het filmpje gaat het onder andere over het verschil tussen apostelen in de Bijbel en NAR apostelen. Ze zegt juist in het filmpje dat ze géén cessationist is. Dat is vaak wel het (onterechte) verwijt wanneer je vragen hebt bij de leer van de NAR. In haar boek ‘A New Apostolic Reformation?: A Biblical Response to a Worldwide Movement’ legt ze uit hoe de NAR afwijkt van de klassieke Pinkster- en charismatische beweging. Holly Pivec zegt wel in wonderen en tekenen te geloven, maar ze gelooft niet dat ieder christen wonderen en tekenen moet leren, om zo de fysieke hemel naar de aarde te halen, zodat Christus terug kan komen. Dat is iets anders. Het probleem is denk ik, dat velen het verschil niet kennen tussen de NAR en de Pinkster/charismatische beweging.
  Ik denk trouwens dat niemand 100% cessationist is. Tim Keller bijvoorbeeld, noemt zichzelf in dit filmpje een ‘gematigd’ of ‘voor 80%’ cessationist en ik las ergens dat zelfs Calvijn de mogelijkheid openhield dat God opnieuw bijzondere Geestesgaven kan schenken als de nood van de kerk dat vereist. Eerlijk gezegd weet ik niet wat je bedoelt met het ‘reguliere cessationisme’. Ik ken wel de ‘streeptheologie’, die leert dat wonderen en tekenen niet meer voorkomen. Ik geloof wel dat God nog steeds wonderen en tekenen doet.

  Ik ben natuurlijk geen theoloog, maar gebruik wel graag de Bijbel. De teksten die je noemt heb ik opgezocht. Er waren inderdaad meer apostelen in de tijd van de Bijbel. In 1 Korinthe 15:7 schrijft Paulus dat Christus aan alle apostelen verscheen en dat ging om meer dan de twaalf alleen. Misschien was Barnabas ook een profeet? De andere apostelen waren vaak zendelingen of kerkplanters. Het belangrijkste in 2 Korinthe 11:13 is volgens mij het feit dat Paulus waarschuwt tegen valse apostelen. Zij zijn niet, net als Paulus, tot deze dienst geroepen maar hebben zichzelf tot apostel uitgeroepen. Deze valse apostelen zijn een gevaar voor het ware evangelie, de ‘theologie van het kruis’. Deze waarschuwing geldt vandaag nog, want ook Jezus waarschuwde al voor valse apostelen.
  1 Korinthiers 12:28-29 wordt vaak door NAR-apostelen gebruikt als bewijs voor de profeten of apostelen zoals zij die hebben. Volgens de NAR krijgen hedendaagse apostelen boodschappen van God door, de profeet legt de boodschap uit en oudsten en voorgangers moeten zich eraan onderwerpen. De vraag is of apostelen nu echt nog zo functinoneren. In 1 Titus 1:5, 1 Petrus 5:1-3 en Handelingen 14:23 werden oudsten aangesteld om de kerk te besturen in plaats van nieuwe apostelen.
  Nog even over je vraag hoe mensen zich konden voordoen als apostelen in Korinthe. Ik weet niet of iedereen in Korinthe alle 12 apostelen kende. Ze zijn er toch niet alle twaalf geweest, ik lees dat niet. Paulus is drie keer in Korinthe geweest en Titus is er geweest.

 3. Hoi Heleen, laatst zag ik op jouw blog een soort van YouTube filmpje.over charismatische uitingen. We hadden het er nog over afgelopen zaterdag bij de ETS….maar ik kan het nu nergens meer vinden…. zoek ik niet goed, of kan het zijn dat je het inmiddels verwijderd hebt…..

Reacties worden z.s.m. geplaatst