2 reacties

 1. het gehele woord wat wij nu hebben is een compleet woord , er mag dan ook niets van weggenomen worden of aangevuld worden , het is een heilig woord….Zoals wij de bijbel hebben ontvangen zo zal het geschieden.
  Jezus heeft het woord ook vervuld en de weg vrij gemaakt tot God de Vader. In alles heeft God datgene aan ons geopenbaard wat voor ons belangrijk is en goed.
  Waarom spreekt God niet zoals bij de Israëlieten? O wel hoor God spreekt wel degelijk maar dan Zijn woord, in die tijd van Israel was het woord zoals wij die nu hebben er nog niet ook de wet niet dat kwam later in de woestijn.
  Nu hebben wij het woord en de Heilige Geest , en het is de Geest die ons alles te binnen brengt aangaande het woord en zodanig worden wij ook onderwezen door dezelfde Geest Gods.
  Die vierhonderd jaren dat God zweeg en het volk leed onder het slavenjuk van Egypte is voor ons nu , nu zwijgt God ook , maar wij hebben nu het complete woord nogmaals waardoor God spreekt tot ons mensen nu in deze tijd.
  Straks zal dit stil zwijgen worden doorbroken en zal Christus spreken als de rechtvaardig rechter. Straks zullen wij Hem zien en zij die Hem doorboord hebben….. Voor mij is het evangelie een groot spreken van God tot ons en mij persoonlijk….. Psalm 98 vers 9 zegt; voor de Heer, want Hij ( Jezus ) is in aantocht als rechter van de aarde.
  rechtvaardig zal Hij ( Jezus ) de wereld berechten, de volken oordelen naar recht en wet.
  en zo zie ik het geheel van Genesis tot Openbaringen.
  een mooie studie , eenvoudig opgezet voor een ieder begrijpelijk, bedankt Heleen.

Reacties worden z.s.m. geplaatst