LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

MICHA 5 – UIT U ZAL MIJ VOORTKOMEN DIE EEN HEERSER ZAL ZIJN IN ISRAËL

Jesaja 9

Micha 5:1

Iedere christen of kerkganger heeft in de tijd voor of tijdens kerst, weleens de tekst van Micha 5:1 gelezen of gehoord. De profeet Micha voorspelt hier, al 700 jaar tevoren dat de Messias geboren zou worden. Als kind heb ik deze tekst in de Statenvertaling uit mijn hoofd geleerd, maar nu vroeg ik me af, wat staat er eigenlijk precies en wat betekent het.

En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. (Micha 5:1 SV)

Achtergrondinformatie

Micha profeteerde tijdens de regering van koning Jotam, koning Achaz en koning Hizkia. Het was nog vóór de ballingschap naar Assyrië. Israël was verdeeld in twee rijken, de 10 stammen in het noorden en 2 in het zuiden. Micha profeteerde tegen de 2 stammen in het Zuiden. Economisch ging het goed met het noordelijk en zuidelijke rijk. Maar er waren corrupte rechters, profeten en priesters. Rijken stalen van de gewone bevolking en er was sprake van onrecht.

De eerste drie hoofdstukken gaan over deze slechte dingen die gebeuren en het oordeel van God. Samaria en Jeruzalem worden aangeklaagd en God gaat Assur en Babel hiervoor gebruiken. De hoofdstukken 4 en 5 gaan over het herstel, de vrede en veiligheid van Jeruzalem en de laatste hoofdstukken over het herstel van het volk Israël.

Micha 5:1-3 (HSV)

En u, Bethlehem-Efratha, [al] bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.
Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten.
Hij zal staan en [hen] weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen [veilig] wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde.

1a En u, Bethlehem-Efratha, [al] bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël 

In het vorige hoofdstuk lezen we dat Jeruzalem bedreigt wordt. De vijanden staan klaar om de stad aan te vallen. Vers 1 is een overgang naar een nieuwe koning van Israël die zal heersen tot aan de einden van de aarde.

Deze koning komt uit Bethlehem is een klein dorpje in Efratha. Beth betekent ‘huis’ en lehem betekent ‘brood’, dus Bethlehem betekent letterlijk ‘broodhuis’. Bethlehem leverde graan aan Jeruzalem en lammetjes voor de offers.

In Bethlehem-Efrata werd David geboren, die koning was over Israël. Micha wijst hier naar de geboorte van de Messias, Jezus, die ook in Bethlehem geboren zou worden en Die afstamt van David.

1b Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af

Deze koning zal in Bethlehem geboren worden, maar Hij was er ook al. Het woord מִקֶּ֗דֶם/van oudsher/lang vervlogen tijden wordt in Habakuk ook gebruikt voor God Zelf.

Bent U niet van oudsher de HEERE, mijn God, mijn Heilige? (Habakauk 1:12)

2a Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft

Israël heeft geen koning meer en wordt overheerst door vijanden, tot de geboorte van Jezus. God sprak vanaf de Schepping altijd, van Adem tot Noach, van Abraham tot Mozes en tot de laatste profeet. Maar toen sprak God 400 jaar (de tijd tussen het OT en NT) niet, tot de geboorte van Jezus. Toen sprak God door Jezus.

2b Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten. 

Er is een relatie tussen de geboorte van de Messias Die uit Bethlehem voorkomt en de terugkeer van de ‘rest van Zijn broeders’. Ds Glashouwer schrijft in ‘Waarom eindtijd?’ bij deze tekst dat dit gaat over de terugkeer van de 2 stammen van Juda, waaruit Christus geboren werd,  en de 10 stammen van Israël.

3 Hij zal staan en [hen] weiden in de kracht van de HEERE, in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God. Zij zullen [veilig] wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde.

Micha profeteert over de eerste komst, de geboorte van de Messias, maar ook naar Zijn tweede komst. Dan komt Hij om te regeren op aarde over alle volken. Hij zal hen leiden als een herder, zodat ze in vrede kunnen leven. Sommige profetieën zijn gedeeltelijk vervuld als ze gaan over Israël en worden in de toekomst helemaal vervuld.

700 jaar later

In het Nieuwe Testament wordt verwezen naar Micha 5:1. De Joden kunnen weten dat Bethlehem de geboorteplaats is van Jezus, want zij kennen de Schriften en dus ook deze profetie van Micha.

Aram verwekte Aminadab, Aminadab verwekte Nahesson, Nahesson verwekte Salmon; Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï; Isaï verwekte David, de koning; David, de koning, verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria [was]; (Mattheüs 1:4-6 HSV)

Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet: En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal. (Mattheüs 2:5-6 HSV)

Bronnen

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: