MAAND VAN DE BIJBEL 2021

Uitgeverij Royal Jongbloed

Van 24 januari tot en met 21 februari 2021 is het de Maand van de Bijbel, bedoelt om meer bekendheid te geven aan de Bijbel. Dit is een initiatief van onder andere  de bekende bijbeluitgever Royal Jongbloed. Van mijn ouders kreeg ik ook altijd een ‘Jongbloed-Bijbel’ i.p.v. een GBS.

Religieus analfabetisme

In het Reformatorisch Dagblad staat een interview met Pieter de Boer van uitgeverij Royal Jongbloed. Volgens hem past een aparte Maand van de Bijbel past minder goed bij kerken, omdat zij elke week bezig zijn met de Bijbel. Toch lijkt mij heel goed als er deze maand ook in de kerken aandacht gegeven wordt aan het lezen van de Bijbel.

De Korte: Dominee Gerrit de Fijter sprak bij zijn aantreden als preses van de Protestantse Kerk over religieus analfabetisme – mensen hebben geen idee meer wat er in de Bijbel staat. De geringe verworteling met de Schrift is een groot probleem. (ND 23/01/21)

Bijbelkennis is niet vanzelfsprekend meer in iedere kerk (en school). Onze oudste zag 8 jaar op een reformatorische school en heeft daar veel Bijbelkennis opgedaan. De jongste ging naar een Gereformeerde Basisschool. De manier waarop daar met God en het geloof werd omgegaan was fijn, maar het verschil in Bijbelkennis vond ik best groot. Op de tienerclub van de evangelische gemeente waar we lid waren, kwam het voor dat tieners niet wisten wie Mozes is. Áls we tieners al iets willen leren over het verstaan van de stem van God, is er wel meer Bijbelkennis nodig, want hoe kun je anders onderscheiden wat van God is en wat niet?

God leren kennen door de Bijbel

We kunnen God leren kennen door de Bijbel te lezen. Het is Zijn Woord, wat Hij ons heeft gegeven. Hij zorgde er bijvoorbeeld voor wij de profetieën kunnen lezen, door de profeten ze op te laten schrijven. Ikzelf zat op de zondagsschool als kind, op een reformatorische basisschool, een reformatorische mavo, catechisatie enzovoorts, maar mijn basiskennis van de Bijbel was behoorlijk weggezakt. Dat merkte ik pas echt toen ik in 2016 begon met de ETS-Bijbelcursus. Na 4 jaar heb ik bijna de hele Bijbel gelezen en er les over gehad. Dus ik weet weer iets meer en ik besef tegelijkertijd ook dat ik heel veel níet weet.

Door de hele Bijbel te lezen, het Oude en het Nieuwe Testament, ben ik het plan van God met de mens veel beter gaan begrijpen. Als je het Oude Testament hebt gelezen, herken je Jezus als Messias in het Nieuwe Testament. Doordat ik nu bijna de hele Bijbel heb gelezen zie ik dat God altijd al, vanaf het begin een relatie wilde met mensen, met Adam en Eva, met het volk Israël en uiteindelijk met alle volken.

Woord en Geest

De Geest van God blaast het Woord leven in, waardoor er iets van ontmoeting met God zelf plaatsvindt. Niet voor niets is ‘Woord en Geest’ een bekende uitdrukking in de protestantse traditie. Soms lees en herlees je een tekst zonder dat het je iets doet en dan ineens word je erdoor geraakt. (De Reuver, Nederlands Dagblad)

Woord en Geest, het kan niet zonder elkaar denk ik. De Geest laat ons begrijpen wat er staat in het Woord en zo leren we God kennen.

Leeschallenge

Het Nederlands Dagblad heeft tijdens de Maand van de Bijbel een leeschallenge. Vier weken lang lees je elke werkdag één of meer hoofdstukken uit de Bijbel en er zijn online colleges. Het is mooi dat er een heel of zelfs meerdere hoofdstukken gelezen moeten worden in plaats van één of twee losse teksten.

Vandaag staat Titus 1 op het rooster.

Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is, in de hoop op het eeuwige leven, dat God, Die niet liegen kan, vóór de tijden der eeuwen beloofd heeft. En Hij heeft op de door Hem bestemde tijd Zijn Woord geopenbaard, door de prediking, die aan mij toevertrouwd is overeenkomstig het bevel van God, onze Zaligmaker. (Titus 1:1-3 HSV)

Lees je Bijbel bid elke dag

1 reactie

  1. Aritha schreef:

    Mooi initiatief. Stukje van Woord en Geest vind ik gaaf.

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: