KINGDOM NOW

samenwerken met God

Verwarring over de termen ‘NAR’ en ‘Kingdom Now’

In deze blog gaat het over Kingdom Now, maar eerst wil ik iets schrijven over de term New Apostolic Reformation (NAR).

Regelmatig schrijf ik over de NAR. Veel christenen hebben hier nooit van gehoord. Dat is niet gek, want de NAR is geen naam van een kerk of groep. Een kerk of persoon kan ook geen lid zijn van de NAR. Het is een beschrijving van een theologische beweging, maar het is geen organisatie. Voor onderzoekers van deze beweging is het wel handig om deze term te gebruiken. Ondanks dat je dus als christen of als kerk geen lid kunt zijn van de NAR, hangen veel kerken wel bewust of onbewust de leer aan van de NAR.

De term ‘NAR’ is bedacht door Peter Wagner. Zijn visie was dat apostelen de leiding over de kerk wereldwijd moeten nemen. Hij noemde het een reformatie, omdat het volgens hem dezelfde impact zou hebben als de Protestantse Reformatie in 1500.

Holly Pivec schrijf in God’s Super-Apostles over de NAR:

De grootste vernieuwing van de NAR is, het geloof dat apostelen in samenwerking met profeten, het bestuur van de kerk moeten overnemen. Daarbij moeten ze de teugels overnemen van de voorgangers, oudsten en kerkelijke leiders, zodat Gods eindtijdplannen vervuld kunnen worden en Christus kan terugkeren. Kerken die zich niet onderwerpen aan het gezag van deze huidige apostelen en profeten zitten langs de zijlijn”.

Dit brengt ons bij de term ‘Kingdom Now’. Het is niet logisch als men zegt het oneens te zijn met ‘Kingdom Now’ en tegelijkertijd wel enthousiast is over de NAR-beweging. Het heeft namelijk alles met elkaar te maken. Kingdom Now is een onderdeel van de NAR.

Kingdom Now

Kingdom Now wordt ook wel Dominiontheologie genoemd. De woorden zeggen het al: ‘Koninkrijk Nu’. Kingdom Now leert dat de kerk het Koninkrijk van de hemel naar de aarde moet brengen en wel nú. Vóórdat Jezus kan terugkeren moet de Kerk het Koninkrijk van God op aarde vestigen. De Kerk moet de controle krijgen over deze wereld, over alles, ook over de regering. Daarna kan Jezus terugkomen om de leiding te nemen.

Bill Johnson

Costi Hinn schrijft in zijn boek ‘Defining Deception’ over verschillende foute leerstellingen van Bill Johnson. Een daarvan is dat Bethelchurch de aarde zal leiden in een opwekken van een miljard mensen die de weg zullen banen voor de terugkeer van Jezus. De basis van deze valse leer is het fout interpreteren van Genesis 1. Volgens Johnson kreeg satan de aarde in handen en kreeg de mens de taak de duisternis te overwinnen. God heeft de controle verloren en heeft de mens nodig om Hem te helpen weer te winnen wat Hij heeft verloren.

Bill Johnson schrijft in ‘Dromen met God’ op pagina 163:

Los van hoe en wanneer je gelooft dat we in de hemel zullen worden opgenomen, moeten we onszelf ontdoen van de gedachte dat Jezus zijn gemeente komt redden. Die leugen heeft vele generaties revolutionairen losgetrokken van hun doel, zoals een gewricht dat uit de kom is getrokken. 

Amir Tsarfati over Kingdom Now

Amir Tsarfatie, een Joods, christelijke bijbelleraar, noemt Kingdom Now de brandstof voor de New Apostolic Reformation. Hij legt in bovenstaand filmpje uit waarom het niet klopt dat de kerk het Koninkrijk van Jezus moet voorbereiden.

Gelukkig is het juist omgekeerd!

De NAR of Kingdom Now-beweging heeft het zo druk met de hemel op aarde brengen (ze doen een poging). Ze lijken het belangrijkste te vergeten, de wereld vertellen wie Jezus is. Het wordt niet mooier op aarde, maar Jezus is onze hoop.

Niet wij moeten de hemel op aarde vestigen, maar Hij maakt plaats voor ons in de hemel:

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet [zo was], zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben (Johannes 14:2 en 3, HSV).

4 reacties

  1. Aritha schreef:

    Dank je wel. Wat een helder filmpje. Blij mee.

  2. Je legt het helder uit. Wat een onlogische leerstellingen zeg! Kan me wel voorstellen dat het heel sneaky kan zijn gegoten in preken, muziek enz.

  3. Erik schreef:

    De bijbel heeft het allemaal voorzegd. De bijbel Gods woord is de waarheid.
    Ben er ook blij , maar ook heeft het mij wakker geschud, bedankt.

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: