KINGDOM NOW & PRETERISME

dwaalleer

Eindtijdvisies

Vorig jaar begon ik wat te lezen over de eindtijd en ik vond (en nog steeds) best ingewikkeld. Af en toe schreef ik er iets over op deze website. In ‘Vier visies op Openbaring‘ schreef ik kort iets over de Historicistische visie, de Futuristische visie, de Preteristische visie en de Idealistische visie. Door het luisteren van een Bijbelstudie van Wim Grandia op YouTube kwam ik op het spoor van de preteristische visie en Kingdom Now.

Preterisme

Het preterisme (of de preteristische visie) leert dat de gebeurtenissen in die in Mattheüs 24 en Openbaring staan beschreven, gaan over de periode voor of tijdens de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 na Christus. Het sterke punt van deze uitleg is volgens de StudieBijbel Online dat deze duidelijk maakt dat Openbaring voor de eerste hoorders en lezers van belang was. Het boek ging over hun eigen situatie en probeerde hen daarin te steunen en te bemoedigen. Het bezwaar is dat deze uitleg Openbaring niet leest als een profetisch boek, als voorzeggend voor de toekomst, zoals staat in Openbaring 1:19.

Het volledig preterisme gelooft dat alle profetieën vervuld zijn en dat Jezus wederkomst heeft plaatsgevonden na de val van Jeruzalem in 70 na Christus. Sindsdien leven we volgens het preterisme in het 1000-jarig rijk en een opname van de gelovigen bestaat niet volgens hen.

Bekende preteristen

Bekende preteristen zijn Jeroen Koornstra, Peter Scheele en David Sörensen. Op cip.nl staan wat artikelen rond het boek Einde van de eindtijd van Jeroen Koornstra:

Peter Scheele schreef het boek Beelden van Openbaring. Op Bijbelstudie.info is te lezen waarom dit de preteristische visie is. David Sörensen maakt zeker geen geheim van zijn preteristische visie.

Preterisme & Kingdom Now

Volgens deze preteristen leven we nu al in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Dat klinkt bekend natuurlijk, wanneer je op de hoogte bent van wat de NAR leert. Kingdom Now en de NAR leren dat christenen het koninkrijk op aarde moeten vestigen, zodat Jezus Christus kan terugkomen naar deze aarde.

Het is dus niet zo verwonderlijk dat je binnen de NAR weinig tot niets hoort over de wederkomst van Jezus. Eerlijk gezegd viel dit kwartje bij mij pas toen ik meer las over het preterisme.

Het tweede probleem met het onderwijs is dat ze elk verlangen naar de op handen zijnde terugkeer van de Heiland wegnemen. Sommige mensen die dit daadwerkelijk onderwijzen, hebben een zeer spottende houding ten opzichte van elke vermelding van de opname. Het zijn volslagen spotters. (Azusa Report)

De betekenis van deze quote van Bill Johnson is me nu ook duidelijk:

Jesus dit not give us power and authority so we could sit in a pew and wait for the rapture.

Many believers have greater faith in the return of Jesus than in the power of the gospel. (Bill Johnson)

Ook de antipathie tegen het lied ‘Stil maar, wacht maar’ past in de NAR/Kingdom Now en preteristische visie. Ik kan de keren dat ik twee niet nader te noemen sprekers negatief hoorde over dit lied niet meer tellen inmiddels, maar ik blijf het toch zingen…

Bronnen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: