Eén reactie

  1. Dit is best een lastig onderwerp. Ik lees van mensen die afhaken van het geloof om het (vele) lijden. Mooi dat je dit aankaart en je doet dit heel helder. Ik kan het er helemaal mee eens zijn. Ik zou er aan toe willen voegen dat ongehoorzaamheid en lijden, de vergeldingsleer in het OT, maar ook in het NT zoals je al schreef, inderdaad klopt en voorkomt. Maar toen Paulus aan het Lichaam van Christus mocht schrijven in o.a. de brieven Efeze, Filippenzen en Kolossenzen gold er een ander principe, namelijk “genade”. Dat houd ook niet in dat er geen lijden is. Maar wel dat het geen vergelding is. Lijden kan in onze bedeling een gevolg zijn van onze eigen daden, maar komt ook algemeen voor door de toestand in de wereld, doordat satan overste is in deze eeuw van het Lichaam van Christus; Efeze 2: 2 SV. Nu ook, met het corona virus, denken gelovigen dat God ons wil straffen. Maar ik geloof dat niet. Het is inherent aan de natuurwetten in onze eeuw/bedeling. Het treft zowel gelovigen als ongelovigen. Maar één ding is zeker: het komt goed, al is het bij velen pas na dit leven.

Reacties worden z.s.m. geplaatst