2 reacties

 1. Misschien wordt dit strijdpunt duidelijk als de gereformeerde belijdenisgeschriften erbij gehaald worden. De cathechismus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis gaan uitvoering op dit onderwerp in.

  Zij beschrijven dat Jezus als mens op aarde kwam. Hij was volledig mens (vlees) tegelijk heeft hij zijn Godheid nooit verloren en is het niet los te maken van hem als mens.

  Ala hij als God de aan het kruis zou hebben geleden en gestorven, dan zouden wij nooit gered kunnen worden als zondig mens.
  Hierbij dienen twee, nee drie dingen onderscheiden te worden:
  1. Er was een mens zonder zonde voor de zondeval–> Adam en Eva
  Er waren mensen na de zondeval–> Adam en Eva en al hun nakomelingen die in zonde zijn gevallen. de zondige mens. Jezus was een mens als wij, uitgenomen de zonde. Net als de eerste Adam voor de zondeval dus. Hierin verschilt hij van ons.
  2. Jezus heeft verschillende posities (roillen) gehad: Schepper, als mens in het vlees geboren, de opgestane Jezus met een verheerlijkt menselijk lichaam, de ten hemel opgevaren Jezus en er komt nog een tijd dat hij zijn bruid komt halen en regeert over de wereld.
  3. Westerse mensen denken lineair. Als Jezus op aarde zijn Godheid niet kan gebruiken omdat hij vlees is, kan hij in deze rechtlijnige denklijn niet tegelijk ook nog God zijn. Als iemand zegt dat Jezus als mens wonderen deed, worden we met rechtlijnig denken boos, omdat er een deel van onze waarde in onze denkwereld weggenomen wordt. Oosterse mensen denken systemisch. alles hangt met elkaar samen en beinvloed elkaar. Johannes 17 is daar en krachtig voorbeeld van. Als je de Vader hebt, dan heb je Jezus. Als je Jezus hebt, dan Heb je de Vader. als je de Geest hebt, dan heb je de Vader en de Zoon. in ht systemisch denken kunnen mens en God tegelijk bestaan en gescheiden zijn. Net als de drieenheid. Jezus was oosters en sprak en dacht oosters. Mogelijk helpt het om minder te verklaren (Westers denken) en meer te aanvaarden wat we niet kunnen verklaren (Oosters denken)
  Het kan een ander perspectief op Jezus, de Vader en de Heilige Geest geven.

  Zegen en groet
  Kees

Reacties worden z.s.m. geplaatst