5 reacties

 1. Met belangstelling heb ik je stuk gelezen. Het zet mij aan het denken en ik kom op de volgende punten uit, ik ben benieuwd hoe jij dit ziet.

  1. Ik heb altijd geleerd dat er een verschil is in wie Jezus is als persoon en wat hij doet als persoon. Op catechesatie werd ons geleerd dat Jezus zijn hemelse heerlijkheid vrijwillige heeft afgelegd om volkomen mens te worden, zonder zijn zijn Godheid te verliezen. De dominee legde het als volgt uit: Jezus was God en mens, maar tijdens de periode tot en met de kruisiging mocht hij geen gebruik maken van die Godheid. Hij moest de tweede Adam zijn. Zijn Godheid gebruiken was ‘vals spelen”. Daarom is hij in alles de mensen gelijk geworden, uitgezonderd de zonde (Hebreëenbrief) Hoe zie jij dit?

  2. Er is een verschil in “de bediening” van Jezus of zijn rol. In de Romeinenbrief wordt hij de schepper genoemd. Hij was de Messias of Christus tijdens zijn leven op aarde, en hij is de verheerlijkte Mensenzoon na de Hemelvaart die regeert en bemiddeld. Zie jij dit onderscheid ook zo? In je schrijven komen deze verschillende fases niet zo naar voren, of ik kan ze niet goed ontdekken ;-)

  3. In Mattheus 13:58 staat dat Jezus in Nazareth verworpen werd. Hij deed daar niet veel krachten, vanwege hun ongeloof. Hoe zie jij dit?

 2. Bedankt voor je reactie Kees. Ik vind het fijn dat het je aan het nadenken zet en je weer een inhoudelijke vraag stelt. Mét elkaar nadenken over het Woord van God is goed en veel beter dan elkaar in een bepaalde hoek duwen. Niet eerder heb ik bijvoorbeeld in onze kerkelijke gemeente een inhoudelijk gesprek gevoerd over deze vragen. Bijzonder dat het op deze manier toch kan.

  Het is niet zo eenvoudig en voor mij is ook niet alles even duidelijk! Het is zoals een goede vriend weleens zegt ‘de gave van onderscheiding is het verschil weten tussen goed en bijna goed’. Die gave heb ik niet denk ik, maar ik heb wel nagedacht over je vragen en heb wat hulp gevraagd.

  1. Jezus deed afstand van Zijn hemelse/Goddelijke heerlijkheid, anders had Hij Zijn werk op aarde niet kunnen doen. In Openbaring 1:17 ziet Johannes Jezus in Zijn Goddelijke heerlijkheid en hij viel als dood aan Zijn voeten. Jezus was op aarde wel tegelijkertijd 100% God en 100% mens.

  2. Jezus had menselijke beperkingen zoals verleiding, honger, dorst, lichamelijke pijn en angst. In Zijn rol als mens was Hij ons een voorbeeld door als dienaar de voeten van de discipelen te wassen. Jezus liet Zijn Goddelijke rol zien op aarde, door zonden te vergeven (Mattheüs 9), Zich te laten aanbidden (Lucas 7) en zich op gelijk niveau als de Vader te stellen. Dat weten we omdat Hij zonden vergaf (Mattheüs 9) en alleen God kan zonden vergeven. Ook liet Hij Zich aanbidden (Lukas 7). De verschillende fases veranderen niets aan het feit dat Jezus op aarde 100% God en 100% mens was.

  3. Ons geloof doet er inderdaad wel toe, maar niet altijd. Lazarus werd uit de dood opgewekt, zonder dat hij daarvoor hoefde te geloven. Ik denk dat hier wordt bedoeld dat men niet in Jezus geloofde, als Zoon van God. Je kunt hieruit niet afleiden dat geloof in wonderen en genezing afhangt van de mate waarin je daarin gelooft.

  Als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp kun je de studie van Theo ‘Jezus Zoon van God en God de Zoon’ volgen op Churchbook.

 3. Hoi hoi,

  Soms heb ik wat tijd nodig om na te denken. Ik ben een diepe doordenker, heb ik gemerkt en dat kost tijd.
  1. Openbaring 1:17 is na zijn hemelvaart, dus in een andere periode dan zijn menswording tijdens zijn leven en tot zijn sterven op aarde. Jezus is daar verheerlijkt en heeft een verheerlijkt lichaam (waarmee hij wel kan eten, maar ook dwars door een deur naar binnen kan komen, er ineens is bij de discipelen maar ook zo weer verdwenen. De tekst uit Openbaring telt mijn inziens niet om aan te tonen dat Jezus tijdens zijn leven op aarde wel zijn Godheid gebruikte.

  2.Hier heb ik langer over nagedacht. interessant is dat je zegt dat Jezus zich liet aanbidden en zonden vergaf. Deze laatste is niet per definitie iets van God, volgens Jezus. Hij zegt namelijk In Joh 20;23 dat de discipelen zonden kunnen vergeven. Het lijkt erop dat ieder zonden kan vergeven, maar de grond van vergeving is door Jezus bewerkt aan het kruis. Ik neem aan dat je met mij eens bent dat de discipelen geen god werden als ze iemand zijn zonden kwijtschelden? je noemt dat in Lucas 7 Jezus zich laat aanbidden. Wat bedoel je dan? aanbidding zou idd alleen aan God toekomen.

  3.Het lijkt mij dat hier twee dingen tegelijk spelen: a. wel of geen geloof en b. Wie er geloof hebben of zorgen voor een atmosfeer waarin geloof aanwezig is. Het geloof van diegene die genezing ontvangt is niet altijd bepalend, maar speelt wel een belangrijke rol. Denk daarbij aan het geloof van heidense vrouw, waar Jezus vervolgens haar dochter geneest op haar geloof, en hij noemt dat hij dit in Israel niet gezien heeft. evenzo bij de Romein die om hulp komt voor zijn slaaf. Hier speelt geloof een grote rol, maar het is tot twee maal niet de zieke die geloof heeft, maar wel iemand in zijn nabije omgeving. In Nazareth was er een atmosfeer van ongeloof, waar zelf Jezus niets mee kon.

  Studies van anderen zijn zeker interessant, als ik tijd heb zal ik deze ook opzoeken. In deze reactie reageer ik op jouw blog en wil met jou over deze onderwerpen nadenken.

  Hoor graag weer.
  Kees

 4. Vanmiddag ben ik bezig geweest met de lay-out van deze website en dat ging niet helemaal goed. Na een back-up was je reactie verdwenen Kees, dus ik heb ‘m uit mijn mail gekopieerd en geplakt.

 5. Bij deze dan mijn reactie:

  1. De tekst uit Openbaring laat zien dat Jezus zijn directe omgang met mensen onmogelijk kon hebben gehad als Hij Zijn heerlijkheid niet had afgelegd.

  2. Elkaar zonden en schulden vergeven is een opdracht van God.
  Mensen in het algemeen zonden vergeven is een Goddelijke eigenschap en een Goddelijk recht. In Johannes 5, waar deze blog over gaat lezen we dat Jezus als Zoon van God het oordeel in handen heeft gekregen van de Vader. Hij had de volmacht om het gericht te houden.
  In Lucas 7 laat Jezus toe dat de vrouw Hem aanbidt. Hiermee wil hij geen voorbeeld stellen, zodat wij ons ook zouden laten aanbidden. Nee, Hij laat ons hiermee zien dat Hij God is. Dat was moeilijk voor de farizeeën om te accepteren.

  3. Het wel of niet genezen lijkt wel een heel groot ‘ding’ te worden soms, en er ‘moet’ een blijkbaar een verlangen zijn om te kunnen genezen. Misschien ben ik wat ouderwets, als ik het wonder van mijn bekering (en van de ander) belangrijker en groter vind. Zelf had ik in 2015 geleden statistisch gezien 15% kans om na 5 jaar nog in leven te zijn. Ik had er weinig geloof voor, maar ik ben er nog. God is zelfs voor zo’n ongelovig iemand als ik genadig.

  Naar de studie van Theo verwees ik, omdat ik dacht dat je geïnteresseerd was in het onderwerp en Theo weet er meer van en heeft meer Bijbelkennis dan ik. Van hem heb ik nog een antwoord op je vraag over Mattheüs 13. Hij verwijst naar de uitleg van Prof. Jakob van Bruggen. ‘De kern van die uitleg is: de ongelovigen kwamen niet tot Jezus om zich te laten genezen, en dan gebeurt het ook niet. Hij vergeleek het met een wachtkamer, die leeg bleef… dan kan de arts ook niets’.

Reacties worden z.s.m. geplaatst