JEZUS AANRAKEN – TOM DE WAL

TOM DE WAL

Gratis boek

Toen Tom de Wal dit boek schreef hoorde hij in een visioen God zeggen dat hij dit boek zoveel mogelijk moest weggeven. Dat is meteen de reden dat ik dit boek in handen heb, het is gratis, anders was het echt ‘zonde’ van het geld.

Martin Koornstra noemt het boek ‘een boost van bijbels geloof, dat ontspringt vanuit de bediening en het leven van Jezus’.

Volgens Tom de Wal is er op het gebied van genezing een reformatie gaande. De eerste stap was dat genezingsevangelisten opstonden om genezing te prediken en zieken te genezen, bijvoorbeeld T.L. Osborn. Hij citeert Charles en Francis Hunter ‘If We Can Do It, So Can You’.

7 stappen voor het ontvangen van genezing

Het boek beschrijft 7 stappen die men moet doorlopen om genezing te ontvangen. Maar dan werkt het ook áltijd en voor iedereen.

STAP 1: HET BELANG EN DE WERKING VAN GELOOF

Geloof is van te voren zeker weten wat er gaat gebeuren, ondanks dat je dit nu nog niet ziet of ervaart
(pag.43).

STAP 2: GELOOF BOUWEN EN VIJF MANIEREN OM GELOOF TE KRIJGEN

Volgens Tom de Wal kan en wil Jezus altijd genezen, maar ligt het eraan of wij kunnen ontvangen. Hij legt uit hoe we aan geloof hiervoor kunnen komen:

  • Jezelf vullen met Gods woord
  • Jezelf vullen met geloofsprediking
  • Luisteren naar getuigenissen
  • Het geloof gebruiken wat we al hebben. Gebruik je geloof voor ‘kleine’ problemen, dan groeit je geloof voor grote dingen.
  • Zorg voor een omgeving van geloof.

In de Bijbel waren er mensen die met God wandelden en gewoon stierven aan ouderdom en níet door ziekte. Door Bijbelteksten te lezen over genezing, bouw je geloof, zodat je niet aan ziekte hoeft te sterven.

Genezing is jouw erfdeel, deel van jouw hemelse erfenis

Wij mogen wel onze genezing claimen. God is namelijk niet de persoon die onze genezing bij ons weghoudt

Nee, we eisen bij de duivel terug waar we recht op hebben omdat Jezus de prijs ervoor betaald heeft
(pagina 95)

STAP 3: LAAT JE IDENTITEIT VAN ZIEKTE LOS

Accepteer geen ziekte. Verwacht geen ziekte. Denk er niet eens aan. Geef de duivel geen plaats. Ik daag je uit om regelmatig hardop te zeggen: ‘Ik zal geen dag van mijn leven meer ziek zijn’
(pag. 113)

STAP 4: GEBRUIK JE GELOOF DOOR TE SPREKEN

Jezus zei: ‘Spreek tegen je berg’. Jij hebt het volste recht om te zeggen: ‘In de naam van Jezus, ik gebied alle kanker uit mijn lichaam te gaan!’ Dat is spreken tegen je berg. De kanker moet luisteren naar jou. Wist je dat ziekten kunnen horen? Jezus bestrafte de koorts (Luk.4:19) en meteen ging de koorts weg
(pag.127)

Veel mensen gaan verkeerd om met hun bergen. Ze bidden en praten erover in plaats van tégen hun berg.

STAP 5: GEBRUIK JE GELOOF DOOR TE HANDELEN

Als we kijken naar onze natuurlijke omstandigheden en gevoel, stappen we nooit uit in geloof. We moeten handelen schrijft Tom de Wal en hij beschrijft een verhaal van Smith Wigglesworth die bidt voor een verlamd meisje. Hij zei het meisje dat ze moest gaan lopen, maar ze durfde niet. Toen pakte Smith Wigglesworth haar beet en rende door de zaal, terwijl haar voeten over de grond sleepten en toen ging ze rennen.

STAP 6: STRIJD DE GOEDE STRIJD VAN HET GELOOF

Stap 6 gaat over het volharden in geloof en geloof vasthouden, dan winnen we altijd.

Dit hoofdstuk begint met 1 Timotheüs 6:12. Maar de ‘strijd’ waar Paulus over schrijft is het ontvluchten van de zonde, het streven naar gerechtigheid en het vasthouden van ‘het geloof’. In 2 Timotheüs 4:7 wordt duidelijk dat Paulus hiermee het vasthouden van het geloof en de juiste leer.

STAP 7: ONTVANG JOUW WONDER

Stap 7, het ontvangen van het wonder, werkt alleen wanneer je stap 1 tot en met 6 hebt gevolgd.

Paulus en Trofimus

Dit is de uitleg op vraag waarom Paulus Trofimus ziek achter moest laten: Als Jezus bij Trofimus zou staan en hem de handen op zou leggen zou Trofimus gezond zijn, dus dat is Gods wil. Paulus mocht volgens Tom de Wal nog meer groeien om aan het beeld van Gods Zoon gelijk te worden.

Job

Omdat Job leefde nog vóór het Oude Verbond, toen Jezus nog niet was gestorven en opgestaan is het geen vraagstuk volgens Tom de Wal. De volgende zin heeft me nog het meest verbaasd:

Mensen die ziekte verantwoorden vanuit Jobs situatie vergeten helemaal dat Job totaal genezen en hersteld werd! Bovendien was Job geen tientallen jaren ziek. Zijn situatie duurde enkele maanden (pagina 179).

Oké, Job werd genezen, maar vergeet hij hier nu dat Job wel zijn vrouw en kinderen kwijt is geraakt?

Proclamatie

Het boek eindigt met onder andere de volgende proclamatie

1 reactie

  1. Jaap Bönker schreef:

    Heb een paar keer een kritische note gezet op de website van Frontrunners, maar deze werden systematisch verwijderd. Paulus, toch meestal gezien als een trouw en goed volgeling van De Here Jezus, had zijn moeiten 2Kor. 11:21v.. Ook dat had ik op de reacties van Frontrunners gezet. Ook verwijderd, terwijl het wel in de Bijbel staat

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: