JESAJA 1-39📜

JESAJA

Samenvatting hoofdstuk 1-39

Het was niet makkelijk om een samenvatting te maken van het eerste deel van Jesaja. Uiteindelijk heb ik de indeling van de HSV-Studiebijbel aangehouden en informatie uit diverse boeken gebruikt. Compleet is het niet natuurlijk. Misschien schrijf ik later nog eens over een bepaald hoofdstuk of onderwerp.

Jesaja 1 t/m 5 – Juda en Jeruzalem

Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten! Zij hebben de HEERE verlaten, de Heilige van Israël verworpen, zij zijn vervreemd, [van] achter [Hem] vandaan. (Jesaja 1:4 HSV)

Jesaja klaagt het volk aan en profeteert dat het oude Jeruzalem met haar afgoderij, hoogmoed, onrecht en schijnheiligheid zal vergaan. Ze zullen niet luisteren naar de waarschuwingen van God en in ballingschap gaan.

Jesaja 6 t/m 12 – toekomst

In hoofdstuk 6 ziet Jesaja God in een visioen en de heiligheid van God overweldigde hem.

Al zal daarin nog een tiende deel [over] zijn, het zal weer verwoest worden. [Maar] zoals van de eik en de haageik na het omhakken een stronk overblijft, zal hun stronk een heilig zaad zijn. (Jesaja 6:13 HSV)

Er zal maar een rest van het volk overblijven, maar die rest wordt voor God apart gezet. Koning Achaz vertrouwt niet op God en vraagt Assyrië om hulp. Dan keert Assyrië zich tegen Juda.

Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten. (Jesaja 9:5-6 HSV)

Vers 5 gaat over de eerste komst en vers 6 over de tweede komst van Jezus. In Jesaja staan meer dan 150 profetieën over Jezus Christus de Messias.

Jesaja 13 t/m 20 – Gods oordeel over de volken

Tot hoofdstuk 12 gaat het vooral over Juda. Vanaf hoofdstuk 13 lezen we godsspraken/profetieën over de omringende landen. Alle volken zijn onderworpen aan God.

  • Babel
  • Assyrië
  • Filistijnen
  • Moab
  • Damaskus en Israël
  • Nubië en Egypte
  • Babel, Edom en Arabië
  • Jeruzalem
  • Tyrus

Jesaja 21 t/m 23 – tweede serie godsspraken

De tweede serie godsspraken laat nog een keer Gods macht over alle volken zien: Babel, Edom, Arabië, Jeruzalem, Sebna en Eljakim en Tyrus.

Jesaja 24 t/m 27 – derde visioen van Gods heerschappij over Juda en de heidenvolken

Deze hoofdstukken worden ook wel de kleine apocalyps genoemd, omdat ze een samenvatting zijn van Openbaring. De profetie gaat nog verder, van de omringende landen naar de hele aarde. Op die dag verwijst naar de tweede komst van Jezus.

De HEER verwoest de aarde en slaat haar kaal, hij ontwricht haar en verstrooit haar bewoners. (Jesaja 24:1 HSV)

Op die dag zal de HEER afrekenen in de hemel met de machten van de hemel, en op aarde met de vorsten van de aarde. (Jesaja 24:21 HSV)

Jesaja 28 t/m 35 – ‘Wee…’

De macht van Assyrië werd steeds groter en vraag is in deze hoofdstukken of Juda en zijn leiders vertrouwen op Egypte of op God.

Jesaja 36 t/m 39 – koning Hizkia

Jesaja 1-35 en Jesaja 40-66 zijn profetieën in poëzie/dichtvorm. Daartussen in hoofdstuk 36-39 staat het verhaal van koning Hizkia.

Sanherib, de koning van Assyrië bedreigde Jeruzalem en wilde dat Hizkia zich over zou geven. Hizkia vraagt om raad aan Jesaja en bidt tot God. Er gebeurt een wonder. De engel van de Heer doodde 185.000 soldaten van het Assyrische leger. Hizkia wordt ziek en bad tot God. Dan krijgt hij nog 15 jaar levensjaren erbij. Hizkia krijgt bezoek uit Babel en laat hen al zijn schatten zien. Als Jesaja dit hoort zegt hij dat ooit alles wat zijn voorvaders hebben verzameld terug naar Babel wordt gebracht. Deze profetie over de  ballingschap van Juda in Babel komt 115 jaar later uit.

Opwekking 161 Heer, geef mij ook uw waterbronnen (Jesaja 35:1)

Bronnen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: