JESAJA – INDELING 📜

JESAJA

Structuur

Jesaja is niet een makkelijk bijbelboek en het is lastig om een structuur te vinden. De verhalen staan niet in chronologisch volgorde en de profetieën gaan over een dichtbije en verre toekomst van de hele wereld.

Tijd

In mijn eerste blog over Jesaja schreef ik al dat het bijbelboek Jesaja ook wel de Bijbel in het klein wordt genoemd. De Bijbel is verdeeld in het Oude Testament en Nieuwe Testament. Jesaja is ook verdeeld in twee delen:

  • hoofdstuk 1-39: vóór de Babylonische ballingschap met Assyrië als wereldmacht
  • hoofdstuk 40-66: tijdens en ná de Babylonische ballingschap

Het eerste deel staat vooral in het teken van oordeel en het tweede deel in het tegen van de hoop.

BibleProject – Isaiah

3 delen

Het boek Jesaja kun je ook in drieën verdelen:

  • hoofdstuk 1-39: Gaan over Juda en Jeruzalem
  • hoofdstuk 40- 55: Ballingschap van Juda in Babylon
  • hoofdstuk 56-66: Ná de ballingschap, terug naar Jeruzalem.

Thema’s

Een rest zal terugkeren

Op die dag zal het gebeuren dat de rest van Israël en wie van het huis van Jakob ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft, maar zij zullen steunen op de HEERE, de Heilige van Israël, in trouw. [Die] rest zal terugkeren, de rest van Jakob, naar de sterke God. (Jesaja 10:20-21 HSV)

Het goede nieuws van het eerste deel van Jesaja is dat God een restant van Zijn volk zal bewaren. God zal hen zegenen en zij zullen tot zegen worden gemaakt voor anderen.

God is heilig

Wie hebt u gehoond en gelasterd? Tegen Wie hebt u de stem verheven en uw ogen hoog[moedig] opgeheven? Tegen de Heilige van Israël! (Jesaja 37:23 HSV)

Jesaja noemt God wel 30 keer ‘de Heilige van Israël’, iets wat in de rest van het Oude Testament maar 11 keer voor komt. De heiligheid van God staat in contrast met het leven van Zijn volk.

God is soeverein

Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher [de dingen] die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen; (Jesaja 46:10 HSV)

Jesaja wist dat God heerste over alles en daarom profeteerde hij dat God de volken zou oordelen. God zond het volk in ballingschap, maar liet hen ook weer terugkeren.

De Messias

Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. (Jesaja 9:1 HSV)

Jesaja heeft veel geprofeteerd over de Messias, over Zijn 1e en 2e komst.

Bronnen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: