BEKENDE TEKSTEN UIT JESAJA📜

JESAJA

Bekende teksten

In september en oktober gingen de lessen Oude Testament bij de ETS over het Bijbelboek Jesaja. De laatste weken las ik de samenvatting en andere boeken met Bijbeluitleg. Ik wist niet dat Jesaja zo boeiend was! Het gaat me niet lukken om in één blogje erover te schrijven, het worden er meer en ik begin met een paar leuke weetjes.

Natuurlijk kende ik de bekende teksten uit Jesaja, maar eerlijk gezegd had ik niet altijd in de gaten dat die teksten uit Jesaja kwamen. De tekst uit Jesaja 11 leerde ik als kind op de zondagsschool en Jesaja 41:10 schijnt de meest bekende Bijbeltekst te zijn.

Want er zal een Rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortels zal Vrucht voortbrengen. (Jesaja 11:1 SV)

Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. (Jesaja 41:10 HSV)

Meest geciteerd

Jesaja is het meest geciteerde boek door Jezus en door Paulus. Veel uitdrukkingen die we kennen van het Nieuwe Testament, komen ook uit Jesaja zoals: ‘het bedroeven van de Heilige Geest’, ‘elke knie zal zich buigen en elke tong zal belijden’ en ‘God zal alle tranen afwissen’.

Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken. (Jesaja 25:8 HSV)

U bent Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn dienaar die Ik verkozen heb, opdat u het weet en Mij gelooft, en begrijpt dat Ik Dezelfde ben: vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. (Jesaja 43:10 HSV)

Zíj daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd. Daarom is Hij voor hen veranderd in een vijand, Hij Zelf heeft tegen hen gestreden. (Jesaja 63:10 HSV)

Jesaja, de Bijbel in het klein

Het Bijbelboek Jesaja wordt ook wel het evangelie van het Oude Testament of de Bijbel in het klein genoemd. Het is eigenlijk een samenvatting van de hele Bijbel.

  • Jesaja heeft 66 hoofdstukken, de Bijbel 66 boeken
  • Jesaja is ingedeeld in een deel van 39 en 27 hoofdstukken, de Bijbel in 39 OT en 27 NT
  • Jesaja 1-39 is een weergave van het Oude Testament
  • Jesaja 40-66 is een weergave van het Nieuwe Testament

Bronnen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: