BIJBEL(STUDIE)📜

JEREMIA 46-51 📜 GODS OORDEEL OVER DE HEIDENVOLKEN

hoop

Negen heidenvolken

Jeremia 46-52 bevat profetieën van oordeel over de heidenvolken, de volken rondom Juda. Ze zijn geschreven in de vorm van gedichten.

David Pawson schrijft dat het herstel van Juda zal samenvallen met het oordeel over iedereen, die Juda problemen heeft bezorgd. In Jeremia 50 waar het gaat over het oordeel over Babel, staat ook dat Juda terugkeert naar de Here God. Daarover schrijf ik de volgende blog.

  • Egypte
  • de Filistijnen
  • Moab
  • Ammon
  • Edom
  • Damascus
  • Kedar en de koninkrijken van Hazor
  • Elam
  • Babel

Belangrijk is dat Egypte op de eerste en van Babel op de laatste plaats staan. Dit zijn de twee machtigste rijken in de tijd van Jeremia.

De profetieën van Jeremia over de naties – Handboek bij de Bijbel

In die dagen, in die tijd, keert het volk van Israël terug, samen met het volk van Juda – spreekt de HEER. In tranen zullen ze op weg gaan om de HEER, hun God, te zoeken. (Jeremia 50:4 NBV)

Oordeelsprofetie over Egypte

In 605 voor Christus verslaat het leger van Nebukadnezar, het Egyptische leger, bij Karkamisj. Er wordt ook herstel belooft, God zal een rest van Egypte overlaten.

Oordeelsprofetie over de Filistijnen

Dit is het land dat overgebleven is: alle gebieden van de Filistijnen en heel [het land van] de Gesuriet; (Jozua 13:2 HSV)

De Filistijnen waren Israëls oudste vijanden. Nadat ze het land Kanaän waren binnengevallen bleven er nog in te nemen gebieden over, waaronder het gebied van de Filistijnen.

Jeremia profeteert hier de aanval van Babel op de Filistijnen in 604 voor Chr. en de aanval van Necho rond 600 voor Chr.

Oordeelsprofetie over Moab en Ammon

De Moabieten en de Ammonieten stamden af van Lot, de neef van Abraham. Moab geoordeeld zal worden om zijn hoogmoed en afgoderij en Ammon om zijn hebzucht. Na de val van Jeruzalem veroverde Nebukadnezar Moab en Ammon.

Oordeelsprofetie over Edom

In Obadja en Jesaja lezen we ook over het oordeel over Edom. Het zal totaal worden verwoest, net zoals Sodom en Gomorra.

Oordeelsprofetie over Damascus

Damascus is de belangrijkste stad van Syrië, maar met de naam van de stad wordt het hele land bedoelt. Tussen 732-609 voor Chr. werd het overheerst door Assyrië en na 605 voor Chr. door Babel.

Oordeelsprofetie over Kedar en de koninkrijken van Hazor

De Arabische stam Kedar, stamden af van Ismaël (zoon van Abraham) en woonden in de woestijn ten oosten van de Jordaan. Er zullen alleen wilde dieren in dit land overblijven.

Oordeelsprofetie over Elam

Elam lag ten oosten van Babylon, in het Tigrisdal. Rond 640 voor Chr. werd het veroverd door de Assyriërs.

Oordeelsprofetie over Babel

Jeremia voorzegt de val van Babel. Er zal niemand meer wonen, net als in Sodom en Gomorra. Seraja moest de boekrol met het oordeel over Babel voorlezen en daarna aan een steen binden en in de Eufraag laten zinken. Zoals de steen met de boekrol niet meer boven zou drijven, zou Babel voor altijd ondergaan. In 539 voor Chr. werd Babel veroverd door het leger van koning Kores van Perzië.

Bronnen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: