BIJBEL(STUDIE)📜

HET JUK VAN BABEL 📜 JEREMIA 26-29

hoop

Jeremia 26-29

Jeremia predikt tegen het geloof dat het bestaan van de tempel God goedkeuring over Juda inhoudt (hs. 26), dat Babel nooit Juda zal bezetten (hs. 27), dat het spoedig met Babels macht zal zijn gedaan (hs. 28) en dat de ballingschap gauw voorbij zal zijn (hs. 29). (HSV-Studiebijbel pag. 1256)

Indeling

Het is best lastig om een indeling te maken van het boek Jeremia. Er is maar één indeling in tijd: vóór (hoofdstuk 1-39) en ná (hoofdstuk 40-52) de verwoesting van Jeruzalem. Het filmpje van BibleProject geeft een overzicht van het boek Jeremia. Het eerste hoofdstuk ging over de roeping van Jeremia. In hoofdstuk 2-25 staan profetieën over Juda en Jeruzalem, in de tijd van koning Josia, Jojakin, Jojakim en Zedekia. In deze blog schrijf ik over hoofdstuk 26-29.

Tempelprediking 📜 Jeremia 26

De situatie in hoofdstuk 26 lijkt op die in hoofdstuk 7. Jeremia moest naar het tempelplein. Daar waarschuwde hij het volk dat de tempel verwoest zou worden als ze zich niet zouden houden aan de wet. De mensen luisteren maar daarna beschuldigden ze hem van valse profetie en zeggen dat hij gedood moet worden. Jeremia zegt dat het Gods woorden zijn en hij is bereid te sterven. Uria profeteerde ook in deze tijd en bracht dezelfde boodschap als Jeremia en hij wordt gedood. Jeremia kan ontsnappen, met hulp van Ahikam.

Het juk van Babel 📜 Jeremia 27 en 28

De HEER zei tegen mij: ‘Maak jukken met riemen en leg die op je nek. (Jeremia 27:2 NBV)

Het volk of koninkrijk dat zich niet aan hem, koning Nebukadnessar van Babylonië, wil onderwerpen, dat zich niet zijn juk wil laten opleggen, zal ik straffen met het zwaard, de honger en de pest, totdat ik het door zijn toedoen vernietigd heb – spreekt de HEER. (Jeremia 27:8 NBV)

Het was onrustig in Babel en valse profeten voorspelden dat Nebukadnezar verslagen zou worden. Jeremia riep de volken, koning Zedekia en de priesters, juist op om níet in opstand te komen tegen Nebukadnezar, maar zich te onderwerpen aan het juk van Babel. Om dit uit te beelden had hij ook echt een juk op zijn nek.

Een valse profeet die genoemd wordt in hoofdstuk 28 is Hananja. Hij doet alsof hij namens God spreekt. Hij vertelt de mensen wat ze willen horen en verbreekt het juk van Jeremia. Uiteindelijk sterft Hananja datzelfde jaar nog.

Van een profeet die voorspoed en vrede profeteert, weten we pas dat hij inderdaad door de HEER gezonden is als zijn woorden uitkomen.’ (Jeremia 28:9 NBV)

Brief aan de ballingen in Babel 📜 Jeremia 29

Jeremia schrijft een brief aan de oudsten van de ballingen, de priesters en profeten en alle anderen die Nebukadnezar van Jeruzalem naar Babel in ballingschap had gevoerd. Hij waarschuwt voor valse profeten die valse vrede verkondigen. De ballingschap zou 70 jaar gaan duren. In die tijd moest het volk leven zonder zich te vermengen met de Babyloniërs. Na de 70 jaar zullen ze terugkeren naar Jeruzalem.

Jeremia 29:11

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, [namelijk] om u toekomst en hoop te geven. (Jeremia 29:11 HSV)

Een van de meest bekende teksten uit dit bijbelboek is Jeremia 29:11. De tekst wordt vaak gebruikt als een hoopvolle belofte of profetie voor/over iemands leven. Wie heeft ‘m nog niet over zich horen uitspreken? Het is de vraag of men dan ook bedoelt dat dit nog 70 jaar gaat duren?

Waar gaat de tekst nu echt over? De tekst gaat over Israël. Het is een belofte voor Israël. De Here God zal na 70 jaar naar het volk Israël zal omzien en hen bevrijden uit Babel. Het duurt dus 70 jaar voor de profetie uit Jeremia 29:11 werkelijkheid wordt. Dan zullen ze teruggaan naar Juda en als ze bidden tot de Here God zal Hij naar hen luisteren.

Bronnen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: