BIJBEL(STUDIE)📜

JEREMIA 1 📜 DE ROEPING VAN JEREMIA

hoop

Historische achtergrond 📜 vers 1-3

Hoofdstuk 1 gaat over de roeping van Jeremia. Over de achtergrond en de tijd waarin Jeremia leefde schreef ik al eerder. Belangrijk is wat in vers 2 staat:

Tot hem kwam het woord van de HEERE in de dagen van Josia….

Het waren de woorden van de Here God en Jeremia was de boodschapper van die woorden.

De roeping van Jeremia 📜 vers 4-10

God had Jeremia al voor zijn geboorte uitgekozen als Zijn profeet. Jeremia vond zichzelf te jong. Toen raakte de Here God zijn mond aan en zei dat Hij de juiste woorden in zijn mond zou leggen.

Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen, [maar ook] om te bouwen en te planten. (Jeremia 1:10 HSV)

Jeremia moest waarschuwen tegen de zonde van het volk, het oordeel aankondigen en te spreken over hoop en herstel.

Amandeltak en de kokende pot 📜 vers 11-16

Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen. (Jeremia 1:12 HSV)

God liet Jeremia twee beelden zien. De eerste was een amandeltak. De vroege bloei van de amandelboom kondigde het voorjaar aan. Het was ook een woordspel. De woorden amandel en waken klinken in het Hebreeuws hetzelfde.

  • amandel: shaqed
  • waken: shoqed

Het tweede beeld was een kokende pot, als symbool van de ramp, het oordeel van God dat over het land zou komen.

Bescherming voor Jeremia 📜 vers 17-19

Zij zullen tegen u strijden, maar zij zullen niet tegen u op kunnen, want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te redden. (Jeremia 1:19 HSV)

Jeremia zou het niet makkelijk krijgen. De mensen zullen niet naar hem luisteren en tegen hem zijn. Hij moest naar Jeruzalem verhuizen, omdat zelfs zijn eigen familie hem wilde doden. Maar God beloofde hem te beschermen.

Bronnen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: