2 reacties

    1. Nou nou, sorry voor deze fout. Ik hoop dat de HEERE (met twee keer E) mij deze ‘fout’ heeft vergeven.

      Weet je trouwens dat de weergave van de Naam van God met ‘Heere’ (Adonai) of met ‘HEERE’ (JHWH) in de Statenvertaling van 1888 niet altijd overeenkomt met de oorspronkelijke Statenvertaling én niet met het Hebreeuws? Het Hebreeuws heeft ook geen eerbiedshoofdletters.

      Verder is Heere of Here ook een vertaalkwestie dacht ik. In de NBG wordt ‘Here’ gebruikt en in de NBV en NBV21 ‘Heer’.

Reacties worden z.s.m. geplaatst