LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Inleiding Bijbelboek ROMEINEN

ROMEINEN

Lees de Romeinenbrief helemaal!

De brief van Paulus aan de Romeinen wordt vaak saai en ingewikkeld gevonden. Ik had deze brief nooit eerder in zijn geheel gelezen en bestudeerd, maar vond het wel boeiend. Tijdens het lezen dacht ik weer wat ik al eerder schreef: ieder christen zou de ETS of een vergelijkbare Bijbelcursus moeten volgen. Je gaat teksten beter begrijpen als je ze in de context van een heel Bijbelboek leest, of beter nog, de hele Bijbel…

De brief aan de Romeinen hebben we op de ETS in twee lessen behandeld, maar het lukt me niet dit in twee blogs samen te vatten. Het is zoveel! Weken ben ik bezig geweest met deze brief. Vijf blogs heb ik geschreven en er is nog veel meer over te schrijven. Dit is alleen de basis.

  1. Inleiding Bijbelboek Romeinen
  2. Romeinen 1-4 Het evangelie van zonde en genade en geloof
  3. Romeinen 5-8  Hoop als gevolg van de rechtvaardiging door geloof
  4. Romeinen 9-11 Het evangelie vervult Gods belofte aan Israël
  5. Romeinen 12-16 De praktijk van het leven als christen

Schrijver en tijd van ontstaan

De brief is geschreven door de apostel Paulus 56 of 57 jaar na Christus, tijdens zijn derde zendingsreis. Waarschijnlijk tijdens zijn verblijf van drie maanden in Korinthe. Hij was onderweg naar Jeruzalem om daar de opbrengst van de collecte voor de armen te brengen. Deze reis begint rond 53 jaar na Christus en duurt meerdere jaren. Daarna wil hij via Rome naar Spanje, maar dat is niet gelukt. Hij werd in Jeruzalem gevangen genomen en kwam na een paar jaar wel in Rome, maar als gevangene (Handelingen 21:18).

Paulus heeft de brief door Tertius laten opschrijven, die de gemeente in Rome ook persoonlijk groet in de brief (Romeinen 16:22). Het is de langste brief die Paulus schreef. De gemeente in Rome is door iemand anders gesticht en Paulus kent de gemeente niet. Met de brief kondigt hij zijn bezoek aan.

Paulus reis naar Rome Tijdlijn Paulus 'HSV-StudieBijbel'

Gemeente in Rome

In Handelingen 2:10 lezen we dat er ook mensen uit Rome naar Petrus luisteren op de eerste Pinksterdag die tot geloof kwamen. Er waren al veel synagogen in Rome. De eerste gemeente was dus een Joodse gemeente, maar door evangelisatie kwamen er ook heidenen bij. In het jaar 49 liet de Romeinse keizer Claudius alle Joden de stad uitzetten en toen bleven er alleen heidenen over in de gemeente. Nadat de keizer stierf konden de Joden terugkeren. In de tijd dat Paulus de brief schreef hadden de heidenchristenen dus de leiding. Er spanningen onderling. Elk onderdeel van de brief heeft hiermee te maken en moeten we in de gaten houden bij het lezen.

Crosspaint -Romans in a Nutshell – Introduction

Thema’s van de brief

Thema’s van en kernwoorden in de Romeinenbrief zijn: zonde, rechtvaardigmaking, losbandigheid en wetticisme, wet, geloof, gerechtigheid en rechtvaardiging, heiliging, verheerlijking en Israël.

Psallos – I am Not Ashamed of the Gospel 

Literatuur

Folder-ETS-2019-2020

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: