IEMAND MOET HET DOEN

8 Comments

  1. Tja, het is wat scherp Anoniem. Maar ‘iemand moest het doen’ dacht ik lange tijd. Te lang, want ik ben geen Messias en hoef niemand te redden. God is genadig. Maar daarom mag onrecht wel benoemt worden toch.

 1. Wat zou Jezus doen? Blijft Jezus keer na keer veroordelen? Blijft Jezus er op terugkomen en blijft Hij op een veroordelende toon mensen neer halen? Die Jezus ken ik niet. Jazeker Hij kon scherp zijn, maar zonder sarcasme, Hij deed dit altijd vol liefde en genade.
  De toon maakt de muziek.

  1. Gelukkig kent Jezus ons hart en lijdt Hij met ons mee. Hij kent de pijn van afwijzing en ik denk dat Hij genadig is en geduld heeft met ons, zowel met jou Anoniem, als met mij.

  2. Richting de Farizeeërs bleef Jezus inderdaad veroordelend, sarcastisch, en ronduit scherp. Telkens weer.

 2. I was thinking the same thing.
  Ongeloofelijk die lamme reacties hier onder – Alle profeten fungeerden als narren v/d koning – speaking truth to power. De meesten hebben waarschijnlijk nog nooit hun Bijbel gelezen – jammer. Hun reactie zou anders zijn geweest.

 3. Hoi Anoniem,
  Ik heb best lang nagedacht over je opmerking over “de toon’. Het is n.l. een veel gehoord argument tijdens Christelijke discussies. De Bijbel spreekt regelmatig over dingen zoals “bedekken met de mantel der liefde” en “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worde”, “in de liefde blijven”, enz. Ook staat er “waarom lijdt ge niet liever ongelijk?” en Jezus spreekt over “de andere wang toekeren”. De lijst kan nog veel langer gemaakt worden, maar de hoofdlijn is duidelijk.
  Toch is er ook een andere kant te vinden. Het valt me op dat in de hele Bijbel men vaak een messcherpe toon hanteert als het om wantoestanden in Israël gaat. Als je leest hoe de profeten van het Oude Testament het volk Israël de les lazen, dan sta je perplex. Als zo’n profeet dat in deze tijd zo zou doen, dan zou dat voldoende grond zijn om een rechter tot een veroordeling wegens smaad, laster en zelfs antisemitisme te laten komen. In het Nieuwe Testament is dat niet anders en noemt Jezus mensen zelfs witgepleisterde graven vol dorre doodsbeenderen. “Adderengebroedsel”, riep Hij. Later joeg hij de geldhandelaren met een zweep de tempel uit. In Openbaringen wordt over Jezus aangekondigd dat Hij bij Zijn wederkomst de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede.
  Beste Anoniem, er blijft weinig over van je opmerking over “de toon”. Luister nog eens verder naar Timotheüs die zegt: ” Luister niet naar zinloos en leeg gezwets, want het voert steeds verder van God weg. Wat dwaalleraren vertellen, woekert voort als een gezwel.” De Bijbel is messcherp en snoeihard als het om dwaalleren, valse profeten en apostelen gaat. Het wordt zo vaak genoemd dat je zou denken dat het het hoofdthema van het Nieuwe Testament is. Jezus waarschuwt ons met de woorden: “Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.”
  Als afsluiting blijf ik toch nog met een vraag aan jou zitten, Anoniem. Waarom maak je je zo druk over “de toon”? Vind je het zielig voor de leiders die door het stukje van Heleen gekwetst worden. Waarom toon je geen enkele empathie voor de slachtoffers? Je weet toch dat er inmiddels velen van je broeders en zusters verwond rondlopen, omdat ze door een wolf aangevallen zijn? Heleen heeft het op zich genomen voor hen op te komen. Iemand moet het toch doen?

Reacties worden z.s.m. geplaatst