14 reacties

  1. Tja, het is wat scherp Anoniem. Maar ‘iemand moest het doen’ dacht ik lange tijd. Te lang, want ik ben geen Messias en hoef niemand te redden. God is genadig. Maar daarom mag onrecht wel benoemt worden toch.

 1. Wat zou Jezus doen? Blijft Jezus keer na keer veroordelen? Blijft Jezus er op terugkomen en blijft Hij op een veroordelende toon mensen neer halen? Die Jezus ken ik niet. Jazeker Hij kon scherp zijn, maar zonder sarcasme, Hij deed dit altijd vol liefde en genade.
  De toon maakt de muziek.

  1. Gelukkig kent Jezus ons hart en lijdt Hij met ons mee. Hij kent de pijn van afwijzing en ik denk dat Hij genadig is en geduld heeft met ons, zowel met jou Anoniem, als met mij.

  2. Richting de Farizeeërs bleef Jezus inderdaad veroordelend, sarcastisch, en ronduit scherp. Telkens weer.

 2. I was thinking the same thing.
  Ongeloofelijk die lamme reacties hier onder – Alle profeten fungeerden als narren v/d koning – speaking truth to power. De meesten hebben waarschijnlijk nog nooit hun Bijbel gelezen – jammer. Hun reactie zou anders zijn geweest.

 3. Hoi Anoniem,
  Ik heb best lang nagedacht over je opmerking over “de toon’. Het is n.l. een veel gehoord argument tijdens Christelijke discussies. De Bijbel spreekt regelmatig over dingen zoals “bedekken met de mantel der liefde” en “Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worde”, “in de liefde blijven”, enz. Ook staat er “waarom lijdt ge niet liever ongelijk?” en Jezus spreekt over “de andere wang toekeren”. De lijst kan nog veel langer gemaakt worden, maar de hoofdlijn is duidelijk.
  Toch is er ook een andere kant te vinden. Het valt me op dat in de hele Bijbel men vaak een messcherpe toon hanteert als het om wantoestanden in Israël gaat. Als je leest hoe de profeten van het Oude Testament het volk Israël de les lazen, dan sta je perplex. Als zo’n profeet dat in deze tijd zo zou doen, dan zou dat voldoende grond zijn om een rechter tot een veroordeling wegens smaad, laster en zelfs antisemitisme te laten komen. In het Nieuwe Testament is dat niet anders en noemt Jezus mensen zelfs witgepleisterde graven vol dorre doodsbeenderen. “Adderengebroedsel”, riep Hij. Later joeg hij de geldhandelaren met een zweep de tempel uit. In Openbaringen wordt over Jezus aangekondigd dat Hij bij Zijn wederkomst de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede.
  Beste Anoniem, er blijft weinig over van je opmerking over “de toon”. Luister nog eens verder naar Timotheüs die zegt: ” Luister niet naar zinloos en leeg gezwets, want het voert steeds verder van God weg. Wat dwaalleraren vertellen, woekert voort als een gezwel.” De Bijbel is messcherp en snoeihard als het om dwaalleren, valse profeten en apostelen gaat. Het wordt zo vaak genoemd dat je zou denken dat het het hoofdthema van het Nieuwe Testament is. Jezus waarschuwt ons met de woorden: “Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.”
  Als afsluiting blijf ik toch nog met een vraag aan jou zitten, Anoniem. Waarom maak je je zo druk over “de toon”? Vind je het zielig voor de leiders die door het stukje van Heleen gekwetst worden. Waarom toon je geen enkele empathie voor de slachtoffers? Je weet toch dat er inmiddels velen van je broeders en zusters verwond rondlopen, omdat ze door een wolf aangevallen zijn? Heleen heeft het op zich genomen voor hen op te komen. Iemand moet het toch doen?

  1. Hiermee zeg je nogal wat Hans. Dus deze gemeente vult zich met zinloos gezwets, brengt de mensen niet dichter bij Jezus, en is een gezwel geworden?

   Het is de toon die de muziek maakt. Sterker nog, straalt dit wat jij schrijft of wat in diverse blogs hier is te lezen, Jezus’ liefde uit? Ik lees veelal venijn, haat, liefdeloosheid.

   Vraagt God niet van ons om elkaar lief te hebben? Vraagt God niet van ons om de wereld te vertellen over Zijn onvoorwaardelijke liefde?

 4. Beste Anoniem,
  Bedankt voor je reactie.
  Je hebt mij nu enkele vragen gesteld, maar voor ik antwoord geef stel ik het volgende voor:
  Jij beantwoordt eerst mijn vragen aan jou. Daarna geef ik antwoord op jouw vragen aan mij, dus….
  “Waarom toon je geen enkele empathie voor de slachtoffers? Je weet toch dat er inmiddels velen van je broeders en zusters verwond rondlopen, omdat ze door een wolf aangevallen zijn? Heleen heeft het op zich genomen voor hen op te komen. Iemand moet het toch doen?”
  Ik wens je veel wijsheid, liefde en genade en kijk vol verwachting uit naar je antwoord.

 5. Hoi Anoniem, als mensen verwond en beschadigd zijn maakt dat de ander wel een wolf. Jezus heeft ons gewaarschuwd voor deze verscheurende wolven. Dat is iets anders dan “er samen niet uit komen”. Je zou het boek “macht en manipulatie” eens moeten lezen, waarin beschreven wordt wat de afschuwelijke gevolgen zijn van manipulerende christelijke leiders. De schade die ze veroorzaken wordt vergeleken met een incesttrauma. Maar ik merk geen enkele empathie bij jou. Ik zal een poosje wachten op jouw reactie en daarna jouw vragen aan mij beantwoorden.

 6. Verdrietig te lezen hoeveel pijn er is. Daar is zeer zeker wel empathie voor hoor. Een gemeente waar je je goed voelt is juist heel belangrijk. Wat ik mij afvraag; zou het ook zo kunnen zijn dat je jezelf kunt beschadigen door te blijven vechten voor je eigen overtuiging? Ik hoop dat een ieder zijn of haar plek vind in een gemeente waar het goed voelt. Het blijven aardse gemeenten met allemaal een doel; Hem de eer geven die Hij toekomt. Wat heerlijk dat er in de hemel geen verschillende kerken zijn.

  1. Wat mijzelf betreft, ik ‘vocht’ niet voor mijn eigen overtuiging, maar voor eerlijkheid en openheid vanuit oudsten naar de gemeente en ik voelde mij als gemeentelid verantwoordelijk voor medegemeenteleden. Van wie ik wist dat zij zich niet meer thuis voelden of het moeilijk hadden.

   Het boek ‘Macht en Manipulatie’ verwoordt het zo: “Om de kern heen draaien…niks officieel meedelen…en vooral je echte bedoelingen niet aan de grote klok hangen”. Er werden verschillende signalen afgegeven door verschillende oudsten en dat maakte het voor mij persoonlijk in ieder geval erg verwarrend en gaf mij telkens weer hoop.

   De helft van de gemeenteleden (met wie we in 2013 begonnen) is nu vertrokken. Veel leidinggevenden en oudsten zijn gewisseld. Mensen die zich met liefde hebben ingezet voor de gemeente, voor het koninkrijk van God. De koers blijkt nu echt anders te zijn geworden. Wat maakt die nieuwe koers zo belangrijk/beter/anders? Was het dit allemaal waard? Op een enkeling na, is niemand nog lid geworden van een nieuwe gemeente. Ik vermoed dat de meesten met pijn terugkijken naar de afgelopen jaren. Zowel degenen die ‘vochten’ (zoals jij het verwoordt) als de mensen die stilletjes via de achterdeur verdwenen.

   Ja, het deed pijn toen ik geconfronteerd werd met de gemeente-bbq afgelopen zondag, waar ik en anderen niet meer welkom zijn. Het raakte me, toen ik de foto’s van de eerste gemeente-bbq in 2013 bekeek met bekende en vertrouwde gezichten. En ik voel nu weinig empathie helaas.

Reacties worden z.s.m. geplaatst