LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

HET RUIME HEMELROND

Het ruime hemelrond

Strand

Zondagmiddag gingen mijn man en ik met de hond naar het strand. We liepen 3 kilometer over het strand en 3 kilometer terug over de boulevard van Katwijk. De hond rende het strand over en het was leuk samen.

Kerk

We liepen langs de kerk. Het werd al donker. Het licht was aan en de klok luidde. Waarschijnlijk begon de kerk, want het was 17 uur. Best graag was ik naar binnen gegaan en de kerkdienst bijgewoond, maar dat kon natuurlijk niet vanwege alle ‘coronaregels’. Ik verlang naar een tijd dat ik weer elke zondag één of twee keer naar de kerk kan gaan. Ik herinner me de zondagavonden in de winter, een beetje onderuit hangend in de bank, luisteren naar de dominee, Psalmen zingen en vertrouwde mensen om me heen. Wie weet over een poosje weer…

kerk

‘Het ruime hemelrond’

Thuisgekomen deelde ik wat foto’s op mijn WhatsApp status en iemand reageerde: “Prachtig zeg! Het ruime hemelrond! Vertelt met blijde mond! Gods eer en heerlijkheid!” Dit is vers 1 van Psalm 19 in de berijmde versie. Ik ken ‘m uit mijn hoofd.

Psalm 19 (HSV)

Misschien was voor afgelopen zondag deze ‘preek’ van Psalm 19 wel genoeg.

Een psalm van David, voor de koorleider.
De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.
De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere.
Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord.
Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon.
En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat; hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen.
Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang, zijn omloop is tot het andere einde; niets is verborgen voor zijn zonnegloed.
De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid.
De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen.
De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand; de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig.
Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud; en zoeter dan honing en honingzeem uit de raat.
Ook wordt Uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het houden ervan ligt groot loon.
Wie zou [al zijn] afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen [afdwalingen].
Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen; dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding.
Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!

Psalm 19 (Willem Hendrik Zwart)

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

2 gedachten over “HET RUIME HEMELROND”

%d bloggers liken dit: