BIJBEL(STUDIE)📜

HEBREEËN 8-10📜

Oude Testament

Indeling

Hoofdstuk 1 – 7 gaat over de verhevenheid van Christus. Jezus is hoger/belangrijker dan de engelen, hoger dan Mozes en hoger dan Aäron. Hoofdstuk 8 – 10 gaat over de verhevenheid van het werk van Christus. De priesterdienst moest steeds herhaald worden en was niet volmaakt, maar het offer van Jezus was volmaakt. Daar gaat deze blog over. De laatste drie hoofdstukken zijn praktischer en gaan over het leven als volgeling van Jezus. Deze blog is een samenvatting van hoofdstuk 8 -10.

Crosspaint | Hebrews 8-10 | Better Institutions

Jezus Christus is Hogepriester van een beter verbond 📜 Hebreeën 8

De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, [is dit]: Zo’n Hogepriester hebben wij, [Eén] Die Zich heeft gezet aan de rechter[hand] van de troon van de Majesteit in de hemelen. [Hij is] een Dienaar in het heiligdom en in de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht en niet een mens. (Hebreeën 8:1 HSV)

De hoofdzaak van de brief of preek is: christenen hebben een Hogepriester Die woont in de hemel en zit aan Gods rechterhand. Hij vervult de betere beloften van het nieuwe verbond.

De tabernakel en het offer van Jezus 📜 Hebreeën 9 en 10

De eerste tien verzen beschrijven de tabernakel in de tijd van Mozes, het eerste verbond. Dan wordt deze vergeleken met het nieuwe verbond. Het was een schaduw van de hemelse werkelijkheid. Het eerste verbond was onvolmaakt, maar het offer van Jezus was volmaakt en verlost van zonde.

En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal [moeten] sterven en [dat] daarna het oordeel [volgt], zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid. (Hebreeën 9:27-28 HSV)

De eerste komst van Jezus was om af te rekenen met de zonde door Zijn offerdood. Zijn tweede komst is om redding te brengen aan mensen die op Hem wachten.

Blijven geloven 📜 Hebreeën 10:19-39

De schrijver moedigt aan om tot God te gaan en moeten volharden in geloof:

Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, (Hebreeën 10:19 NBV)

Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. (Hebreeën 10:22-23 NBV)

Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. (Hebreeën 10:36 NBV)

Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk, (Hebreeën 10:26 NBV)

Blijven zondigen

Wanneer we willens en wetens blijven zondigen nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonden meer mogelijk, (Hebreeën 10:26 NBV)

Het Griekse woord voor ‘willens en wetens’ is hekousiōs. Het betekent ‘op basis van vrije wil of vrijwillig’ en het gaat dus niet over zonden die je overkomen, maar bewust blijft doen.

Opwekking 615 🎼 Waardig is het Lam (Dank U voor het kruis)

Bronnen/meer lezen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: