BIJBEL(STUDIE)📜

HEBREEËN 11-13📜

Oude Testament

Indeling Hebreeën

Hoofdstuk 1-7 gaat over de verhevenheid van Christus. Hoofdstuk 8-10 gaat over de verhevenheid van het werk van Christus. Dit keer schrijf ik over de laatste drie hoofdstukken. Die zijn praktischer en gaan over het leven als volgeling van Jezus. En de geloofsgetuigen uit het Oude Testament komen langs.

Crosspaint – Hebrews 10-13 – Living by Faith 

Geloofsgetuigen 📜 Hebreeën 11

Wij zijn echter geen [mensen] die zich onttrekken en [daardoor] naar het verderf [gaan], maar [mensen] die geloven, tot behoud van [hun] ziel.
Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, [en] een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een [goed] getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, [en wel zo] dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. (Hebreeën 10:39 tot :1-3 HSV)

Het geloof is een vaste grond voor onze hoop en een bewijs van wat we niet zien. In hoofdstuk 11 worden gelovigen uit het Oude Testament genoemd die uitkeken naar de tijd dat God zijn beloften zou vervullen maar dit zelf niet hebben meegemaakt.

 • Abel had een groot geloof en bracht een beter offer aan God dan Kaïn
 • Henoch had een groot geloof en hoefde niet te sterven
 • Noach werd gered omdat hij geloofde
 • Abraham werd vader en heel veel nakomelingen
 • Sara
 • Izak gaf door het geloof zijn zegen door aan zijn kinderen Jakob en Ezau
 • Jakob gaf door het geloof zijn zegen aan Efraïm en Manasse (kinderen van Jozef)
 • Jozef, zijn geloof bleek doordat hij geloofde op het vertrek van de Israëlieten uit Egypte, naar het land Kanaän
 • Mozes, door het geloof van zijn ouders werd hij niet gedood als baby. Door zijn geloof weigerde Mozes een kind van de dochter van de farao genoemd te worden. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bang te zijn voor de farao.
 • De Israëlieten konden door hun geloof door de Jordan en trokken zeven dagen lang om de stad Jericho.
 • Rachab verborg spionnen
 • Gideon 
 • Barak
 • Simson
 • Jefta
 • David
 • Samuel en de profeten

Na deze lijst volgen nog meer verwijzingen naar bekende en onbekende mensen zoals Daniël, Elia, Elisa, David en voorbeelden uit het boek Makkabeeën.

Al deze mensen bleven geloven terwijl ze de belofte nog niet konden zien. Zij kregen in hun leven nog niet wat God had beloofd. Maar er wacht iets beters op hen. Deze geloofshelden wachten op ons en ooit zullen wij met hen samen kunnen zien wat God heeft beloofd.

En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een [goed] getuigenis [van God] gekregen hebben, [de vervulling] van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. (Hebreeën 11:39-40 HSV)

Volhouden 📜 Hebreeën 12

De geloofsgetuigen (uit hoofdstuk 11) en Jezus Zelf zijn een voorbeeld voor de Hebreeën om vol te houden.

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde, die ons [zo] gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechter[hand] van de troon van God. (Hebreeën 12:1-2 HSV)

De rest van het hoofdstuk is een waarschuwing om vol te houden en blijven te geloven. De Hebreeën moeten vechten tegen de zonde en streven naar heiligheid. Er staat zelfs dat God bereid is om hen te straffen en als ze het moeilijk hebben is dat een teken dat ze echt kinderen van God zijn.

Opwekking 564 – Ik loop de wedloop die voor mij ligt

Praktische aanwijzingen en afsluiting 📜 Hebreeën 13

Aan het eind van de brief/preek geeft de schrijver nog wat praktische aanwijzingen over het blijven geloven. Hij groet hen en zegent hen.

De genade [zij] met u allen. Amen. (Hebreeën 13:25 HSV)

Bronnen/meer lezen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: