LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Grenzen, assertiviteit en conflicten in de kerk

grenzen

Grenzen

Het klinkt niet echt ‘christelijk’ om je grenzen aan te geven, maar in de Bijbel lezen we ook over grenzen. De tien geboden bevatten grenzen op het gebied van het lichaam, bezittingen en relaties. God maakte dag en nacht, dagen en jaren, de zee en het land. God schiep orde in ons dagelijkse leven. Het niet respecteren van grenzen leidt tot wanorde, in relaties, ook in de kerk. Het leidt dan tot onvrede, strijd en er is geen ruimte voor een eigen identiteit. Elsemarieke Kuiper schrijft in het boek Adieu!:

Het handhaven van grenzen laat zien dat je écht bent. Juist doordat je gehoor geeft aan je eigen behoeftes en verlangens en je in staat bent om ‘nee’ te zeggen, ben je oprecht. Je geeft vorm aan wie je bent, wat je denkt en hoe je je voelt. Het is heel wat minder oprecht als je goede gedrag voortkomt uit aangepast gedrag.

Assertiviteit

Ook als christen mogen we assertief zijn en voor onszelf opkomen. In Filippenzen 2:4 (HSV) staat “Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is”. We mogen passend onze plaats innemen. We moeten oog hebben voor de ander, maar hoeven niet de verantwoordelijkheid over te nemen. Als we dat doen verliezen we onszelf in het geven aan de ander en komen in de onmacht.
De Bijbel leert ons trouw te zijn aan onszelf. Ook onder druk. Het is niet nodig om je in een hoek te laten drukken. Aan de andere kant is het ook goed om te zien dat het niet gaat om ‘gelijk hebben’. Assertief zijn is respect hebben voor jezelf en voor de ander. Door te beseffen wie we zijn in Gods ogen kunnen we onszelf zijn en assertief zijn.

Conflicten

Conflicten vinden we moeilijk in de kerk. We denken dat het niet mag of fout is, maar een conflict kan ook wat opleveren. Door een conflict leren we de ander en onszelf beter kennen.

Door dingen juist te benoemen en verschillen er te laten zijn, wordt een relatie meer betrouwbaar. We kunnen het meningsverschil ook even parkeren en later uitpraten. Als verschillen geen plaats krijgen komen we in een isolement. Soms komt er ook gewoon geen oplossing. Dat is moeilijk en ook een stukje rouwverwerking, over iets wat niet goed komt.

Walter Cartoons

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: