9 reacties

 1. In veel blogs schrijf je over het gevaar van beleving en emoties en pleit je voor de waarheid.
  Als ik dit verhaal lees voleik je pijn, en ik lees veel ervaring. Hoe jij het beleeft hebt en hoe dit versterkt wordt door anderen in je omgeving. Anderen die je hebben geholpen om vol te houden in de strijd die je aan het strijden bent tegen John.

  Je schrijft ook vaak theologie. Wat de bijbel zegt moet leidend zijn. Paulus schrijft in Efeze 6 at we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed.

  Mensen zijn het oneens over heel veel dingen. In de reformatorische hoek heb je ook heel veel verschil in theologie. Allemaal onderschrijven ze wel de Nederlandse geloofsbelijdenis, die de belangrijkste pijlers van geloof beschrijven en wat dwaalleer is.
  Hoewel ze ook elkaar beschuldigen van dwaalleer, hebben we wel dezelfde geloofsbelijdenis en dezelfde Jezus. Nergens maken ze het persoonlijk zover ik weet. Wel verbinden ze personen aan een theologie.

  Paulus zegt ook dat we de oudste moeten eren. Wat maakt dat je toch kiest om een persoonlijke strijd aan te gaan? Wil je een keer uitleggen hoe je dit theologisch verantwoorden kan?

  Ik lees dat je een website maakt die Dwaalleer.eu heet, Meestal staat bij een website een kopje “over ons’ o.i.d. Dit had bij deze website alle onduidelijkheid in een keer opgelost?

  graag zou ik zien dat we dwaalleer noemen als Jezus, de Vader en de Geest in het geding is. Het zou mijn behoefte zijn als we als christenen elkaar niet als vijanden zien. Daar heeft de Duivel namelijk veel plezier in! het werkt in zijn voordeel als ik Efeze 6 lees.

  Ik zie je artikel graag tegemoet!

  in Christus verbonden.

  Kees

 2. Om te beginnen gaat het niet om mij, maar ik schrijf er toevallig over. Omdat dit mij helpt in het verwerken van alles wat er is gebeurd en ik denk dat anderen ook wel mogen weten wat er speelt. Niet iedereen heeft nu eenmaal een blogsite zoals ik. Maar de โ€˜strijdโ€™ zoals jij het noemt, was niet iets alleen tussen John en mij. Ik zou het ook absoluut geen strijd willen noemen. Het was vanuit liefde voor John en de gemeente dat diverse gemeenteleden vragen stelden over de gewijzigde koers en de โ€˜Bethelโ€™ invloeden de laatste jaren.

  Ik denk dat ik genoeg heb geschreven over de leer van BSSM en waarom ik geloof dat dit een valse leer is en dus een dwaalleer genoemd kan worden. In de leer van de NAR en BSSM zรญjn mijns inziens ook Jezus, de Vader en de Geest in het geding! Dat is nu juist het probleem. Zowel Jezus als Paulus waarschuwen veelvuldig voor een valse leer, dus is het theologisch te verantwoorden toch? Juist als oudsten van een gemeente heb je de verantwoordelijkheid voor het geestelijk welzijn van een gemeente. Dan zou het goed zijn om je op zijn minst te verdiepen in een leer, voordat je ervan deelt aan de gemeente. En antwoord geeft op vragen vanuit de gemeente.

  Ik heb maar twee websites, deze en http://www.groeiblog.com. Dwaalleer was de naam van deze website kort voor http://www.levenmetgodendebijbel.nl

 3. Als je echt geรฏnteresseerd bent in de vraag wanneer je iets een dwaalleer kunt noemen, zou je deze studie van Chris Verhagen kunnen beluisteren. Hij legt het goed uit. Als ik het goed begrijp is hij ook een collega van jou, dus je zou het hem ook nog kunnen vragen.

Reacties worden z.s.m. geplaatst