GRACE023 & LEVENMETGODENDEBIJBEL

IEMAND MOET HET DOEN

www.groeiblog.com

Bijna had deze website er niet meer geweest. Hij was er trouwens al iets eerder, onder een andere naam, maar daar vertel ik straks meer over. Het begon eigenlijk allemaal met deze blog, op mijn Groei in Relatie blogsite, in augustus 2017. Daarin vergeleek ik Mary Poppins met Bill Johnson, schreef iets over ‘grave sucking’ en stelde ik de vraag of er nog iemand is die dit toetst aan de Bijbel.

Is er nog iemand die dit toetst aan de Bijbel vraag ik me soms af? “Ja, maar zo gek doen wij niet, daar staan we niet achter en je noemt nu wel de uitersten op, denk je nu misschien.” Oké, dat is waar, maar wat doen we met de rest van wat deze predikers ons willen leren? De minder extreme dingen zijn misschien nog gevaarlijker omdat we niet in de gaten hebben wat er niet aan deugt. Het gaat alleen over het bovennatuurlijke en over Jezus hoor ik niet zoveel. Wanneer worden we wakker en doorzien we die mooie praatjes? Wanneer is het kruis van Jezus weer genoeg voor ons? (Groei in Relatie, 19/08/2017)

John uit Grace023 las dit en was boos, omdat hij zich aangesproken voelde? Hij deelde in die tijd boeken van Bill Johnson uit aan mede-oudsten en haalde soms een quote van Bill Johnson aan in zijn preken. Een aantal gemeenteleden, waaronder mijn man en ik hebben hier toen vragen over gesteld, maar een eerlijk antwoord kreeg niemand.

Vooral het feit dat ik iets had geschreven over ‘grave-sucking’ bij BSSM viel verkeerd bij John. Want nu zouden gemeenteleden van Grace023 kunnen denken dat de oudsten dit oké vinden en dat Grace023 een ‘Bethel-gemeente’ is. Dat was volstrekt niet het geval volgens hen.

www.dwaalleer.eu

Op mijn blog Groei in Relatie schreef ik steeds vaker over wonderen en genezing en het leek me goed om een tweede website te maken hierover. Groei in Relatie ging vooral over mijn leven met kanker en niet iedereen zat te wachten op blogs over wonderen en genezing dacht ik.

De vraag was toen hoe ik de tweede website zou noemen. Mijn doel met de website was het informeren van christenen over de New Apostolic Reformation. Daarom leek www.dwaalleer.eu mij een goede naam. Het was in ieder geval duidelijk.

Laatste gesprek Grace023

Nu, een jaar later besef ik pas wat er is gebeurd allemaal en hoe de verhoudingen lagen. We hebben meerdere gesprekken gehad met John en één of meerdere andere oudsten erbij. Van alle kanten waarschuwden gemeenteleden, bevriende hulpverleners, hulpverleners uit Grace023 én onze vertrouwenspersoon van Stichting Gedragscode Leidinggevenden ons om niet meer in gesprek te gaan, maar ik wilde het zo graag een oplossing en verder in Grace023.

Als ik nu de mailtjes doorlees uit die tijd begrijp ik niet dat we er steeds weer intuinden. In mei 2019 was het laatste gesprek. Ergens voelde ik wel aan dat we niet altijd in Grace023 zouden blijven, maar ik wilde er nog niet aan. Voor dit laatste gesprek had ik een brief geschreven en die heb ik voorgelezen. Daarin stond onder andere dat als we ooit weg zouden gaan uit Grace023, we hoopten dat dit zonder ruzie kon en dat we voor de gemeente zouden blijven bidden.

Ongeloofwaardig

Nadat ik de brief heb voorgelezen kwam de aap uit de mouw. John reageerde als volgt:

Alles wat je nu hebt opgelezen is niet geloofwaardig. Want wat zag ik deze week, een website www.dwaalleer.eu! En hij is van jou, want ik heb er een screenshot van.

Furieus was hij! De website was volgens hem een en al oordeel. De titel van het document van Hans Frinsel De diepten van satan leren kennen vond hij afschuwelijk en de interviews met oud-BSSM student Lindsay Davis verschrikkelijk. Wát er dan inhoudelijk zo verschrikkelijk aan was zei hij niet.

Ik was echt lamgeslagen. De brief waarin ik zo mijn best had gedaan om weer in verbinding te komen werd in één keer van tafel geveegd. Dat screenshot had niet nodig geweest. Hij had het ook gewoon kunnen vragen, want als ik iets niet ben is het oneerlijk of geheimzinnig en iedereen mag weten dat het mijn website is.

www.dwaalleer.eu stoppen?

John wilde dat ik zou stoppen met de website. Dat vroeg hij ons niet zelf, nee hij liet Rinus ons dit vragen. Het wel of niet stoppen van de website was volgens hen een cruciaal punt in het herstel van het vertrouwen tussen John en ons. Toen Rinus voor de vijfde keer vroeg of ik wilde stoppen met de website, zei mijn man “je punt is duidelijk, we zullen erover nadenken”.

Aan het einde van het gesprek kregen wij een brief mee naar huis waarin de oudsten ons vroegen of wij kunnen leven met de verschillen die er zijn in Grace023. Meerdere mensen kregen zo’n brief en het was de bedoeling van John dat wij en vele anderen gewoon zouden vertrekken. Hij wilde deze periode afsluiten en verder met mensen die geen kritische vragen stelden over BSSM of over zijn preken.

Misschien is het beter als we elkaar de hand geven en afscheid nemen.

www.levenmetgodendebijbel.nl

Op de terugweg in de auto zei mijn man meteen “je stopt niet hoor met die website”. We reden meteen naar Harrie en Thamar die achter de kerk wonen om ons verhaal te doen. Harrie maakte een grap en zei dat ik er niet meer in kwam bij hen als ik stopte met de website en bood aan de site op zijn naam te zetten als ik niet meer durfde. Nu pas, na meer dan een jaar besef ik dat het gewoon niet kon wat John van me vroeg. Het was puur manipulatie, dat zei ook de vertrouwenspersoon bij de SGL. De oudsten wisten dat verbieden te ver ging, daarom werd het mij niet verboden, maar werd ik wel onder druk gezet.

Ik vond het moeilijk. Ik ging ook echt twijfelen of het echt zo fout was wat ik deed. Was www.dwaalleer.eu echt zo oordelend? Nu ben ik blij dat mijn man, Harrie en nog meer mensen me overtuigden dat het niet fout was ik en door moest gaan.

Wel heb ik een andere naam gekozen www.levenmetgodendebijbel.nl. Dit klinkt wat minder zwaar én ik kan nu ook over meerdere onderwerpen schrijven. Ter informatie van anderen en verwerking voor mezelf ben ik gaan schrijven over manipulatie in de kerk bijvoorbeeld. Het meest geniet ik van het maken van samenvattingen van de Bijbelboeken, waarover ik les krijg bij de ETS-Bijbelcursus. Vorige week heb ik weer een nieuwe categorie toegevoegd Israel.

 

Ps: namen van gemeente en personen zijn fictief, uitgezonderd die van mijn man en ik

7 reacties

 1. Lineke schreef:

  Je bent echt zo moedig geweest en nog.

 2. Heleen schreef:

  Dankjewel! Het was en is nog steeds moeilijk, maar ik kon niet anders. Op een afstandje toekijken zit niet in mijn aard.

 3. Anoniem schreef:

  In veel blogs schrijf je over het gevaar van beleving en emoties en pleit je voor de waarheid.
  Als ik dit verhaal lees voleik je pijn, en ik lees veel ervaring. Hoe jij het beleeft hebt en hoe dit versterkt wordt door anderen in je omgeving. Anderen die je hebben geholpen om vol te houden in de strijd die je aan het strijden bent tegen John.

  Je schrijft ook vaak theologie. Wat de bijbel zegt moet leidend zijn. Paulus schrijft in Efeze 6 at we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed.

  Mensen zijn het oneens over heel veel dingen. In de reformatorische hoek heb je ook heel veel verschil in theologie. Allemaal onderschrijven ze wel de Nederlandse geloofsbelijdenis, die de belangrijkste pijlers van geloof beschrijven en wat dwaalleer is.
  Hoewel ze ook elkaar beschuldigen van dwaalleer, hebben we wel dezelfde geloofsbelijdenis en dezelfde Jezus. Nergens maken ze het persoonlijk zover ik weet. Wel verbinden ze personen aan een theologie.

  Paulus zegt ook dat we de oudste moeten eren. Wat maakt dat je toch kiest om een persoonlijke strijd aan te gaan? Wil je een keer uitleggen hoe je dit theologisch verantwoorden kan?

  Ik lees dat je een website maakt die Dwaalleer.eu heet, Meestal staat bij een website een kopje “over ons’ o.i.d. Dit had bij deze website alle onduidelijkheid in een keer opgelost?

  graag zou ik zien dat we dwaalleer noemen als Jezus, de Vader en de Geest in het geding is. Het zou mijn behoefte zijn als we als christenen elkaar niet als vijanden zien. Daar heeft de Duivel namelijk veel plezier in! het werkt in zijn voordeel als ik Efeze 6 lees.

  Ik zie je artikel graag tegemoet!

  in Christus verbonden.

  Kees

 4. Heleen schreef:

  Om te beginnen gaat het niet om mij, maar ik schrijf er toevallig over. Omdat dit mij helpt in het verwerken van alles wat er is gebeurd en ik denk dat anderen ook wel mogen weten wat er speelt. Niet iedereen heeft nu eenmaal een blogsite zoals ik. Maar de ‘strijd’ zoals jij het noemt, was niet iets alleen tussen John en mij. Ik zou het ook absoluut geen strijd willen noemen. Het was vanuit liefde voor John en de gemeente dat diverse gemeenteleden vragen stelden over de gewijzigde koers en de ‘Bethel’ invloeden de laatste jaren.

  Ik denk dat ik genoeg heb geschreven over de leer van BSSM en waarom ik geloof dat dit een valse leer is en dus een dwaalleer genoemd kan worden. In de leer van de NAR en BSSM zíjn mijns inziens ook Jezus, de Vader en de Geest in het geding! Dat is nu juist het probleem. Zowel Jezus als Paulus waarschuwen veelvuldig voor een valse leer, dus is het theologisch te verantwoorden toch? Juist als oudsten van een gemeente heb je de verantwoordelijkheid voor het geestelijk welzijn van een gemeente. Dan zou het goed zijn om je op zijn minst te verdiepen in een leer, voordat je ervan deelt aan de gemeente. En antwoord geeft op vragen vanuit de gemeente.

  Ik heb maar twee websites, deze en http://www.groeiblog.com. Dwaalleer was de naam van deze website kort voor http://www.levenmetgodendebijbel.nl

 5. Heleen schreef:

  Als je echt geïnteresseerd bent in de vraag wanneer je iets een dwaalleer kunt noemen, zou je deze studie van Chris Verhagen kunnen beluisteren. Hij legt het goed uit. Als ik het goed begrijp is hij ook een collega van jou, dus je zou het hem ook nog kunnen vragen.

 6. Aritha schreef:

  Heleen, ik ben blij met je blogs en helemaal dat Israël nu een plek krijgt in je hart en blog.

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: