GRACE023, VAN EVANGELISCH NAAR CHARISMATISCH (2)

IEMAND MOET HET DOEN

Vervolg van Grace023

Dit is deel 2 van ‘Grace023, van evangelisch naar charismatisch’. Deel 1 ging over de start, in dit deel verandert Grace023 in kleine stapjes steeds verder van koers.

BSSM

Tijdens een jeugdavond kwamen een paar BSSM-studenten hun ervaringen delen. Verschillende ouders vroegen om opheldering en gaven aan zich zorgen te maken over hun tieners. Tevergeefs. Korte tijd later keken de tieners naar filmpjes van Kris Vallotton en een van de jeugdleiders stimuleerde jongeren zelfs om ook naar BSSM te gaan.

Een aantal gemeenteleden verdiepte zich toen in de leer van BSSM en schrokken zich een hoedje. Ze probeerden in gesprek te gaan met John en de andere oudsten hierover, maar dit was niet makkelijk. Een gemeentelid en tevens kringleider schreef een persoonlijke reflectie over de New Apostolic Reformation, waar ook de leer van BSSM onder te scharen is. Het kostte hem een half jaar. Maar hij deed het om de oudsten van Grace023 te informeren en uiting te geven aan zijn bezorgdheid voor de gemeente. Sommige oudsten weigerden het document te lezen. Het is de vraag of John het las, hij was er in ieder geval niet blij mee. Ook het document van Hans Frinsel ‘De diepten van satan leren kennen’ werd aangeboden aan alle oudsten. John vond alleen de titel hiervan al verschrikkelijk, noemde het ‘één en al oordeel’ en had niet door dat deze titel afgeleid was van Openbaring 2.

Geen inhoudelijk gesprek

Er was geen enkele interesse vanuit John en de meeste andere oudsten in een echt inhoudelijk gesprek over de leer van BSSM. Wél werden er gesprekken gevoerd over de onrust in de gemeente. Die werd volgens John veroorzaakt door de vragen van gemeenteleden over BSSM en de koers van de gemeente. Die vragen werden op een gemeenteavond dan ook snel de kop ingedrukt. John durfde zijn enthousiasme voor Bill Johnson en Kris Vallotton niet meer zo openlijk te uiten. Oudsten volgden een leiderschapstraining bij BSSM (op kosten van de gemeente). “Grace023 is géén Bethelgemeente” werd er gezegd, John en anderen namen alleen het góede uit wat BSSM leerde. Toen een gemeentelid eens aan John vroeg of hij een voorbeeld kon noemen van wat volgens hem dan niét goed was in BSSM, moest hij zichtbaar nadenken. Na een paar minuten bedacht hij niet zoveel te hebben met ‘fire-tunnels’.

Uit elkaar in plaats van mét elkaar

John heeft nog een paar gesprekken gevoerd met gemeenteleden. Zijn frustratie kon hij vaak niet goed meer verbergen. Dit bleek wel uit een reactie als “Dit zijn mijn preken en daar moet je het mee doen”. Op de vraag waarom de gemeente van evangelisch, charismatisch was geworden, zonder de gemeente iets te vragen was het antwoord “ik hoef de gemeente niets te vragen, een gemeente is geen democratie”. Gemeente-breed nadenken over de koers, of samen een Bijbelstudie doen over onderwerpen die daarmee te maken hadden was dan ook niet mogelijk. John zei dat men kon gaan, als men moeite had met de gewijzigde koers. Hij verwoordde het zo: “Misschien is het beter dat we elkaar een hand geven en uit elkaar gaan”.

Dat is uiteindelijk ook gebeurd en meer dan een derde van de deelnemers met wie Grace023 begon, is vertrokken… zonder handdruk. John zei zelfs tegen meerdere mensen dat ze zelf maar een gemeente moest stichten en liep weg.

Niet lang daarna ging John met nog twee andere leidinggevenden een week lang naar BSSM, om een jongere uit de gemeente te bezoeken die daar een studie volgde. Er werd niet veel ruchtbaarheid aan gegeven in de gemeente en John vertelde er na afloop niet veel over. De andere leidinggevenden konden hun enthousiasme niet verbergen en maakten zo goede pr voor John, BSSM en de gewijzigde koers van de gemeente.

Vervolg…

Dit is het verhaal tot nu toe, het vervolg kan zoveel zijn. Niemand weet het, dan God alleen. Wie weet komt er ooit een deel 3.

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: