GRACE023, VAN EVANGELISCH NAAR CHARISMATISCH (1)

IEMAND MOET HET DOEN

Praktijkverhaal

Hoe kon dit gebeuren en waarom? Hoe kan iemand een kerkelijke gemeente in een paar jaar tijd veranderen van evangelisch naar charismatisch en ervoor zorgen dat een derde van de gemeente vertrekt? Dat kan toch niet Gods bedoeling zijn en zeker niet tot eer van God?

Dit is een verhaal uit de praktijk van Grace023, van evangelische gemeente naar charismatische gemeente. De namen van kerk en personen zijn verzonnen, het verhaal is echt. Helaas zijn er zoveel van dit soort verhalen en wie weet heeft u of jij een zelfde soort verhaal. Weet dan dan je niet de enige bent.

Start van evangelische gemeente Grace023

Grace023 ontstond 7 jaar geleden vanuit een scheuring van een grote charismatische/vol evangelische gemeente. Het begon met een Bijbelkring op een doordeweekse avond en na een tijdje ook de diensten op zondag. De sfeer was goed, na de dienst at men met elkaar en deelde lief en leed. Een paar oudsten-echtparen hadden de leiding Een voorganger koos men bewust niet, met problematiek uit de vorige gemeente nog vers in het geheugen.

Grace023 noemde zich een een ‘evangelische’ gemeente, want men had zo zijn of haar vragen bij het ‘charismatische van de vorige gemeente’. Eén van de oudsten maakte een studie over ‘Kingdom Now’ en waarschuwde hiertegen.

De kerk van John

Ondanks de bewuste keuze om geen voorganger aan te stellen, werd één van de oudsten toch al snel het gezicht van de kerk. Buitenstaanders noemden Grace023 dan ook ‘de kerk van John’. De gemeente groeide in een paar jaar van 60 naar ongeveer 250 leden en huurde een leegstaand kerkgebouw.

Het oudsten-team lieten zich coachen door coach uit een hyper-charismatische gemeente. Achteraf een bijzondere keuze, gezien het feit dat Grace023 bewust was begonnen als een ‘evangelische’ gemeente. John deelde boeken uit aan de andere oudsten van Bill Johnson en Kris Vallotton uit BSSM. Soms gebruikte hij een quote van Bill of Kris in zijn preken.

(Atmos)sfeer

Heel geleidelijk veranderde de sfeer in Grace023. Met elkaar eten na de dienst werd koffiedrinken na de dienst en ook de meegebrachte koekjes en cake werden minder. De aandacht voor (chronisch) zieken werd minder, de verbinding met elkaar werd minder. Volgens John moest de gemeente moest verlangen naar ‘meer van de Geest’ en het ‘exploderen van de aanbidding’. Hij sprak over een bepaalde ‘atmosfeer’ en vroeg zich soms af of men in de gemeente nog wel ‘verliefd was op Jezus’ en als dat pijn deed, was dat de liefdevolle hand van God.

lees verder in deel 2

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: