7 reacties

 1. Ligt het aan mij dat ik een geest van manipulatie proef , of ben ik in de war. Meneer van der Wal is een manipulator en verdraaid het woord van God is mijn mening en conclusie.
  Ik word er een misselijk van , en dan ook te zeggen : GOD BEPAALT NIET OF JIJ GENEZEN OF GEZEGEND WORDT, dit is regelrecht vanuit een anti christelijke geest , die zeker niet van God is en komt. en wat betreft Bert de Haan , ik heb van Hem les gehad op de bijbelschool , ik vond het een fijne leraar tot het moment dat hij overspel pleegde met een vrouwelijke medewerker…. wel vond ik des tijds het wel vreemd dat Bert de Haan een luxe auto aanschafte en er de excuses voor had , dat hij veel onderweg was voor het werk vd Heer, terwijl een mede leraar en spreker een ordinaire auto had , die uit elkaar viel van ellende. en die veel spreekbeurten had in het land , maar klaagde nergens over , eerder dankbaarheid dat hij het evangelie mocht brengen. Even terug naar meneer de Wal , hij heeft een Boek geschreven over dwaalleer , kun jij je iets voorstellen dat uitgerekend meneer van de wal een boek schrijft over dwaalleer en daar ook onderwijs uit geeft , met de zelfde geest van manipulatie , het is de zelfde geest die anti is en tegen het woord van God.
  hebben wij God eigenlijk wel nodig ? Wij mensen vinden dat wij ons best redden zonder God , want wij hebben kennis , technologie en vooruit gang geboekt zonder God, geloof in jezelf en jouw toekomst dan komt alles goed toch, en wij zullen deze aarde redde dat zijn we verplicht aan onze kinderen en hun toekomst , dit hoor ik ook vaak vanuit de wereld.
  Ook weer die zelfde anti geest en dat is niemand minder dan satan en diens demonen.
  Wat mij ook treft is hoe kerken tegenwoordig in een rap tempo gevuld worden met mensen vanuit vele verschillende kerken en men liever een kerk hebben met een vlotte babbel en preek en vermaak, men heeft liever emotie , en zijn gericht op wonderen en genezingen enz, men vraagt ook niet bij zichzelf af waar deze vlotte prediker zijn inspiratie bron vandaan haalt en waardoor hij is beïnvloed.
  Vaak zie je dat een prediker zich heeft laten inspireren door werelds vermaak , film en muziek, maar niet door geloof en bijbelkennis en onderwijs vanuit de bijbel , da is oud bollig en saai.
  Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.” Het zijn bekende woorden die de Heer sprak door Zijn dienstknecht Hosea (hs. 4:6)

  of heeft het ook hiermee te maken;

  Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 1 Timotheüs 4:1.

  of met de woorden van de bijbel : Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.
  2 Timotheüs 4:3

  Is deze tijd reeds aangebroken dat de gezonde leer niet meer verdragen word , en het gehoor gestreeld word met liefelijke woorden dan inplaats vermaning, leraren verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte , ik denk dat wij in deze tijd deze profetische woorden waarheid zien worden en dat heeft alles te maken met het naderende einde , je kunt de voetstappen van de Here Jezus horen die nader bij komen , en hoe belangrijk is het gebed , de hulp van de Heilige Geest om alles te kunnen onderscheiden , en jouw vast houdt.
  de Bijbel is voor mij het woord en van daaruit leef ik en de waarheid , niet meneer van de wal / piet of klaas.

   1. Heleen , dit is ook de kracht van de leugen en door geen kennis meer te hebben van het woord van God , zijn we kwetsbaar geworden voor misleiding en manipulatie….Ik las overigens in Cip dat er steeds minder of helemaal niet meer door christenen in de bijbel word gelezen. Wij hebben de opdracht gekregen alles aan het wood van God te toetsen en dat wat niet overeenkomt met het woord van God wij dit moeten verwerpen. Met andere woorden , Gods woord de bijbel is het gezag en de waarheid en alleen de waarheid en meer bestaat er niet dan alleen dit woord en dat is de waarheid.

 2. God bepaald wel of je wordt genezen of niet, afhankelijk van de wandel die je hebt. Denk maar aan Egypte de uittocht de vloek of zegen openbaring merk je ook op wie beslist wat er gaat gebeuren en wie bepaalde het met Job zelfs de satan moet toestemming vragen. Nee Tom deze keer moet je even terug bij de Heer gaan om je te verootmoedigen. Heel veel zegen met de wijsheid van de Heer

  1. het is Gods verlangen dat je Hem erkent als je Heer en eeuwig leef met Hem en straks in Zijn heerlijkheid bent. Het gaat niet om genezing en of genezing belangrijk zijn in de eerste plaats. Voor mij is openbaring van Gods wil in mijn leven het belangrijks , het geloof ( vertrouwen ) dat je gered bent en behouden voor de eeuwigheid……Ik ben ook ziek en verlang zo naar genezing maar berust mij in het feit dat God mij dag aan dag draagt genezen of niet.

 3. Meneer Tom heb ik jaren geleden aan de tand gevoeld in een gesprek destijds op Facebook. Hele gevaarlijke leer verkondigt deze jongen. Het probleem is dat heel veel jonge maar ook oudere “pas bekeerde” christenen dit onderwijs enorm cool vinden. De misleiding is daarom des te groter. Heel veel pinkster- en evangelische kerken verkondigen deze keer tegenwoordig, ik vind het schokkend. We hebben God echt veel harder nodig in deze wereld dan we denken.

Reacties worden z.s.m. geplaatst