Geloof ik in wonderen en genezing?

genezen

Geloof ik in wonderen en genezing?

Iemand vroeg mij n.a.v. mijn vorige blog met het filmpje van Bill Johnson over genezing hoe ik zelf denk over genezing en wat mijn Bijbels onderbouwing is. Om te beginnen:

Ja, ik geloof in wonderen en genezing!

Misschien verbaast het je, na alles wat je eerder las of bekeek op deze website en alles wat ik hierover schreef op mijn persoonlijke blogsite. Daarom zal ik het uitleggen. Ik ben opgegroeid in de ‘Gereformeerde Gemeenten’, een behoudend reformatorisch kerkgenootschap. Later ben ik overgegaan naar de Hervormde Kerk (nu PKN). Nooit heb ik getwijfeld aan het feit of God wonderen kan doen of mensen kan genezen. In beide kerken was en is het de gewoonte om íedere zondag voorbede te doen voor zieken en mensen die thuis de dienst beluisteren. Altijd werdt er gebeden voor mensen die een operatie moeten ondergaan. God werdt gedankt, wanneer een operatie goed was gegaan of wanneer iemand weer thuis kwam uit het ziekenhuis. En er gebeurden ook wonderen.

Wat is de wil van God?

Meestal werd een gebed om genezing, afgesloten met de opmerking ‘als het Uw wil is’, ‘om Jezus wil’ of ‘in Jezus naam’. Dit is meteen één van de verschillen tussen het geloof in ‘wonderen en genezing’ in charismatische kerken en het geloof in ‘wonderen en genezing’ in evangelische en traditionele kerken. Het is een spannende vraag, wat is de wil van God? Kan het kwaad uit Zijn hand komen en/of staat Hij het toe? De apostel Paulus schrijft over een ‘doorn in zijn vlees’. Hij heeft de Heer gevraagd deze weg te nemen, maar God deed het niet, met een bedoeling.

“En opdat ik mij door het allesovertreffende [karakter] van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig” (2 Korinthe 12: 7-10 HSV).

Paulus liet zijn vriend Timotheüs ook ziek achter. Johannes werd onthoofd terwijl Jezus nog op aarde was.

Waarom is er ziekte?

God heeft de wereld volmaakt geschapen. Het was zeer goed, zegt Hij zelf en ik ga er vanuit dat er geen ziekte was. Ik denk dat door de zondeval, door de keuze van Adam en Eva om als God te willen zijn, ook ziekte de wereld in is gekomen.

Hoe genas Jezus?

Jezus genas mensen meteen en volledig. Hij genas iedereen die bij Hem gebracht werd. Er bleven dan geen mensen in een rolstoel achter, zoals tijdens onze gebedsgenezingsdiensten. Hij genas alle soorten ziekten, kreupelen, blinden en verlamden. Jezus wekte zelfs mensen op uit de dood. Ook de twaalf discipelen van Jezus en de zeventig anderen deden het op dezelfde manier. “Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! En hij greep hem bij de rechterhand en richtte [hem] op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij [overeind] en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend” (Handelingen 3:6-8 HSV).

Wel geloof in genezing, niet in ‘genezingstrucjes’

Ik geloof wel dat God mensen kan en wil genezen. Ik twijfel en heb vragen over de ‘gave van genezing’ die sommige christenen (uit)oefenen. Het gaat niet zoals Jezus het deed, mensen genezen meestal niet meteen, maar ze moeten blijven geloven en het vasthouden. David Hogan kan mooie verhalen vertellen, maar echt bewijs van mensen die uit de dood zijn opgewekt door hem en zijn team is er niet. Bill Johnson en ‘Bethel’ roepen wel een kankervrije zone uit over hun kerk, maar Beni Johnson kreeg borstkanker en onderging ook nog een medische behandeling. Er is natuurlijk een reden dat gebedsgenezers niet in het Daniël den Hoed of het Prinses Maxima Centrum proberen te genezen. Kortom, in dit soort verhalen geloof ik niet erg.

Genezingsdiensten

Vorig jaar sprak Matthijs Vlaardingerbroek bij Groot Nieuws Radio over gebedsgenezing en ik vond dat een hele boeiende uitzending. Er kwamen zoveel reacties van luisteraars op deze uitzending dat hij besloot er een blogserie ‘gebedsgenezing en genezingsdiensten’ over te schrijven. In de uitzending bij Jorieke verteld Matthijs dat hij is gaan nadenken over genezingsdiensten nadat hij een filmpje zag van Derren Brown, een Britse mentalist/illusionist. In dit filmpje zie je hem een genezingsdienst nadoen, op dezelfde manier waarop christenen dit doen in een genezingsdienst. Deze man is atheïst en gelooft dus niet in God, maar de mensen ervaren wel genezing. Als je wilt weten hoe dit kan, moet je zeker de uitzending Bij Jorieke beluisteren en/of de blogserie lezen!

Pijnlijk

genezen

http://www.walterdijkshoorn.nl

De vraag ‘Wil je wel echt genezen’, zoals in de cartoon vind ik pijnlijk. Net als de vraag of we nog wel geloven in genezing, het nog wel willen of er nog wel naar verlangen. Voor mijzelf geldt, dat wanneer ik vragen en twijfels heb over de ‘wonderen en genezing’ van ‘Bethel’ en andere gebedsgenezers dit niet betekent dat ik niet geloof dat God nog steeds wonderen doet en mensen kan genezen. Pijnlijk vind ik het ook wanneer medegelovigen niet willen nadenken over deze vragen en niet het lef hebben om zich eens écht te verdiepen in dit onderwerp.

Leestips over dit onderwerp

2 reacties

 1. Anoniem schreef:

  Hoi,

  Wat ik ken uit de Gereformeerde Gemeente is dat zij zelden of nooit bidden voor genezing “In de naam van Jezus”
  Zover ik daar uitleg over heb gekregen vinden zijn dat niet gepast omdat ze dan aan de soevereiniteit van God komen.

  Hoe zie jij dit?

  mvg Kees

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: