LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Ex-Bethelschoolstudent over de ‘Word of Faith’ leer

lindsay davis

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3 van Lindsay Davis’ heart cry for Bethel’s correction gaat over de ‘Word of Faith’ beweging, oftewel ‘Woord van Geloof’ beweging.

Cultish

Hier is de vertaling. Met toestemming van Cultish en wederom met een beetje hulp van Google Translate en een beetje van mezelf:

Hoofdstuk 3 Lindsay Davis

Word of Faith

Lindsay legt uit waarom de Word of Faith leer ontelbare mensen voor de gek houdt en waarom ze zich begeven op een weg van leven en geloof die niet Bijbels is.

In de kern leert de Word of Faith-leer dezelfde leugen die Satan vertelde in het Paradijs: “Gij zult als God zijn” (Genesis 3: 5). Helaas, degenen die de Word of Faith beweging geloven, luisteren nog steeds naar hem. Onze hoop is in de Heer, niet in onze eigen woorden, zelfs niet in ons eigen geloof (Psalm 33: 20-22). Ons geloof komt in de eerste plaats van God (Efeziërs 2: 8; Hebreeën 12: 2) en is niet iets dat we voor onszelf creëren.

Dus, we moeten op onze hoede zijn voor de Word of Faith beweging en voor elke kerk die zich bezig houdt met het Word of Faith.

Bill Johnson zegt in een van zijn preken:

“Terwijl je voor hen bidt, beveel nu de geest van verdrukking, “Los die heup in Jezus ‘naam. Beveel het te gaan. Spreek gewoon gezondheid in die heup. Sommigen hebben eigenlijk een creatief wonder. Er is een degeneratieve toestand in het gewricht. Zoals de wereld is gemaakt toen God ​​sprak, spreek zo tot die nieuwe heup”.

Kris Valloton vooral, maar ook Bill Johnson leren dat God wil dat het gelovigen financieel goed gaat, zij in goede gezondheid verkeren, bloeiende huwelijken hebben en over de hele linie welvarend zijn.

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: