EVANGELISCH EN CHARISMATISCH

evangelisch

Evangelisch/reformatorisch en Pinkster/charismatisch

Hier volgt een korte uitleg over de evangelische beweging, Pinksterbeweging, charismatische beweging en de neo-charismatische beweging. Voor mij tot een jaar of 8 geleden ‘één pot nat’, misschien voor jou ook? Ik kreeg eens de vraag bijvoorbeeld hoe een cursus aan het ‘Evangelisch College’ interkerkelijk kan zijn. De vraagsteller wist niet wat met ‘evangelisch’ bedoelt wordt waarschijnlijk.

Evangelische beweging

De evangelische beweging, ontstond aan het eind van de 18e eeuw.  Persoonlijk geloof en evangelisatie waren belangrijk. Ook het reformatorische principe dat alleen de Schrift gezag heeft. De evangelischen waren ook fel tegen de vrijzinnige bijbelopvatting.

Pinksterbeweging

In het begin van de 20e eeuw ontstond de Pinksterbeweging. De ‘doop met de Heilige Geest’ en het spreken in tongen waren belangrijk. Sommigen van hen noemden het spreken in tongen hét bewijs van de doop met de Heilige Geest.

De charismatische beweging

In de jaren zestig werd de Pinksterbeweging wat minder extreem en daardoor meer geaccepteerd door andere christenen. Men stond meer open voor elkaar en er werd samengewerkt bij evangelische activiteiten.

De neo-charismaten

Sinds de jaren tachtig was er steeds meer samenwerking tussen evangelische en charismatische (Pinkster) christenen. Er werd minder gesproken over de ‘doop in de Heilige Geest’, men sprak meer over ‘vervulling met de geest’. Het was geen voorwaarde meer voor het uitoefenen van de gaven van de Heilige Geest. De nadruk kwam te liggen op ‘tekenen en wonderen’. Termen als krachtevangelisatie, nieuwe apostelen en profeten (NAR), geestelijke oorlogsvoering en Kingdom Now horen bij deze beweging.

Verschillen en overeenkomsten

David Pawson vraagt zich af in zijn boek ‘Woord en Geest’ of het mogelijk is dat theologie een te kleine rol speelt (een charismatische/Pinkster trend), of een te grote rol (een evangelische/reformatorische trend).

Theologie zonder ervaring is onvruchtbaar. Maar ervaring zonder theologie is gevaarlijk. Door de Geest wordt het Woord onderdeel van onze ervaring.

Op pagina 89, 90 en 91 schrijft hij over het omgaan met de verschillen in theologie en het verschil tussen gemeenschap en bediening:

Woord en Geest pagina 89,90 en 91

 

De overeenkomst vind ik wel mooi om mee af te sluiten:

Ieder christen is charismatisch. Charis betekent genade en we hebben allemaal de genade van God ontvangen. Iedere christen is ook evangelisch, hij brengt het Goede Nieuws.

evangelisch

http://www.walterdijkshoorn.nl/cartoons/494/

1 reactie

  1. Albert Bosma schreef:

    Wat bijzonder opbouwend dat in dit korte artikel zo duidelijk de (accent) verschillen tussen enerzijds Charismatisch en anderzijds Evangelisch worden verduidelijkt én tegelijk door de 3 blz. uit het boek Woord en Geest van David Pawson laten zien hoe we (beiden) kunnen blijven ‘steken’ óf zoeken en uitreiken naar éénheid in Geest en Waarheid.

    Albert Bosma, Groot-Ammers

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: