LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Engelen (3)

Engelen

Engelenverering

Paulus waarschuwt mensen die zeggen engelen te kennen en ontmoetingen met engelen te hebben gehad. Een valse leer maakte de gemeente in Kolosse onrustig. Paulus gaat daarom in op deze mix van religies en filosofieën. Een vermenging van het christendom met andere religies kon de doodsteek betekenen voor het geloof van de gemeente, want de christelijke boodschap verdwijnt dan snel naar de achtergrond. Het was dus nog een grotere bedreiging voor het christelijke geloof dan het pure heidendom.

“Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleselijke denken” (Kolossenzen 2:18 HSV).

In onze tijd hebben we te maken met eenzelfde soort mix van religies. New Age wordt vermengt met het christendom.

Engelen wakker maken

Beni Johnson de vrouw van Bill Johnson gelooft dat ze engelen wakker kan maken. Op haar website is een verhaal te lezen van een student die dit ontdekte en Beni maakt nu zelf ook engelen wakker. Ze schrijft over reizen met een camper. Ze sprongen uit de camper, bliezen op een sjofar en schreeuwden “Wakey, Wakey” naar de engelen. Toen ze weer in de camper stapten en wegreden brak er een hilarisch gelach uit en de hemel raakte daar de aarde volgens Beni.

Engelenveren

Bill Johnson zegt dat hij veren heeft zien vallen in de gebouwen waarin hij sprak en in een restaurant waar hij was. Om te bewijzen dat dit Bijbels zou zijn gebruikt hij Psalm 91:4. Costi Hinn legt in zijn boek ‘Defining Deception’ uit hoe Bill Johnson deze tekst misbruikt:

“Een voorbeeld van Johnson’s interpretatieve methode:
Iedereen met een liefde voor God en Zijn woord zal zich meteen afvragen: “Welk bijbelvers probeert Johnson te gebruiken als verklaring”. Het is duidelijk dat het Psalm 91 is waar David schrijft: “Hij zal u beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser” (Psalm 91:4). Een Hebreeuwse tekstuitlegger is niet nodig om de overduidelijke metafoor in Davids woorden van deze tekst te herkennen. Je kunt zelfs aannemen dat zelfs iemand die net christen is, Davids beschrijvende poëzie zou herkennen in deze woorden en zijn gebruik van analogie om een ​​krachtige waarheid over Gods liefde uit te drukken. De Bijbel is duidelijk dat God Geest is en geen echte veren of vleugels heeft (Johannes 4:24, 1 Tim 6:16).

Verder lezen in Psalm 91 ondersteunt de metaforische aard van de tekst: God heeft geen schaduw (vers 1) en dus is Johnson niet echt gevangen in de strik van een vogelvanger, er vliegen geen pijlen over hem heen (vers 5), ziekte plaagt mensen niet in het donker (vers 6), duizend kerkleden van Johnson zijn niet gestorven  (vers 7), Johnson woont niet in een tent (vers 10), engelen dragen  Johnson niet op handen (vers 12), en Johnson trapt niet op leeuwen en cobra’s (vers 13). Het is duidelijk dat de tekst een uitdrukking is van Gods grote zorg voor David en dat het op geen enkele wijze wil zeggen dat er letterlijk veren op hem vielen. Dit is zeker geen normatieve verwachting voor de kerk”.

Psalm 91
‘Defining Deception’
Deze tekst gaat dus over God en niet over engelen. Stel, het zou wel over engelen gaan, dan gaat het verhaal van Bill Johnson nog niet op. Engelen hebben helemaal geen veren! In Ezechiël 10 wordt een cherubs beschreven, maar er staat niets over veren.

Communiceren met engelen

In dit filmpje van ‘Bethel church’ verteld Seth Dahl over een gesprek dat hij had met engelen:

Het lied ‘Angels’ lijkt engelen op te roepen mee te zingen:

“Calling all angels. Calling the watchmen angels on the walls. To come and sing with us”

Nergens in de Bijbel is er iemand die zelf een gesprek op gang brengt met een engel en nergens vragen mensen in de Bijbel engelen om een gunst. Wel komen engelen zelf met een boodschap, een engel vertelde Maria bijvoorbeeld dat ze een kindje zou baren. Het is ook gevaarlijk om proberen te communiceren met engelen, want de Satan doet zich ook voor als een engel van het licht.

Geloven we nog in engelen?

Ik kom nog even terug op de vraag in mijn eerste blog over engelen, namelijk of ik nog geloof in engelen. Hopelijk is duidelijk uit deze 3 blogs dat ik inderdaad geloof in engelen. Al houd ik me nooit erg bezig met het bestaan van engelen. Nu ik me er een beetje in heb verdiept realiseer ik me weer dat ze er wel zijn én dat ze ons kunnen beschermen.

Wat ik hoor en lees over engelen bij ‘Bethel’ vind ik gevaarlijk en moeilijk te geloven.

Literatuur

Ik heb gebruik gemaakt voor deze blog van:

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: