EINDTIJD (6) – Duizendjarig rijk

dwaalleer

Visies op het duizendjarig rijk

In Openbaring 20:1-6 lezen we over een periode van duizend jaar.

En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand.
En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem [voor] duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde [die] boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.
En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En [ik zag] de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden [weer] levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar [lang].
Maar de overigen van de doden werden niet [weer] levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.
Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar [lang]. (Openbaring 20:1-6 HSV)

Over deze duizend jaar bestaan verschillende visies. Er zijn drie hoofdstromingen:

  1. pre-millennialisme/pre-chiliasme (pre=voor)
  2. post-millenialisme/post-chiliasme (post=na)
  3. a-millennialisme/a-chiliasme (a=zonder)

Chiliasme komt van het Griekse chilia = duizend

Pre-millennialisme

Het pre-millennialisme leert dat Christus vóór het duizendjarig rijk fysiek zal terugkeren. Hij zal dan het beest en de valse profeet verslaan op de ‘grote dag van de almachtige God, op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon genoemd wordt.

En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. (Openbaring 16:16 HSV)

De duivel is dan gebonden en wordt duizend jaar ervan weerhouden om de volken te misleiden. Het duizendjarig rijk is een letterlijk aards rijk dat door Jezus wordt gesticht. Hij zal samen met de heiligen regeren vanuit Jeruzalem.

Na de duizend jaar wordt de duivel definitief verslagen. De goddelozen zullen worden opgewekt uit de dood en het Laatste Oordeel zal plaatsvinden. Daarna zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen.

Klassiek pre-millennialisme

Het klassieke pre-millennialisme verwacht dat de gelovigen eerst een periode van ‘grote verdrukking’ zullen meemaken voordat Christus terugkomt. Daarna is het duizendjarig rijk met gelovigen en ongelovigen.

Pre-tribulationele pre-millennialisme

Zij verwachten dat vóór de ‘grote verdrukking’ de gelovigen worden opgenomen in de hemel. Na deze periode van verdrukking keert Jezus terug op aarde om het kwaad te verslaan en het duizendjarig rijk op te richten.

Post-millennialisme

Het post-millennialisme zegt dat Christus pas wederkomt ná het duizendjarig rijk waarin de duivel is gebonden. Er is geen periode van grote verdrukking en geen opname van gelovigen.

Het klassieke post-millennialisme leert dat de duizend jaar nog in de toekomst ligt. Dit is een tijd waarin het evangelie zo overtuigend zal zijn dat het de maatschappij en cultuur van de wereld compleet veranderen zal. Aan het einde van deze tijd keert Christus terug, de doden zullen opstaan en het laatste oordeel vindt plaats. Daarna schept God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Er zijn ook post-millennialisten die denken dat de duizend jaar symbool staat voor de periode die begon met de hemelvaart van Jezus. Christus is in de hemel en niet op aarde en regeert door Zijn Geest en door de verkondiging van het evangelie door de gemeente. Dit is genoeg om ‘de hemel op aarde’ te krijgen. Het binden van de duivel wordt dan verbonden met de overwinning van Christus aan het kruis en Zijn opstanding.

A-millennialisme

Volgens het a-millennialisme begon de duizend jaar na de overwinning van Christus aan het kruis en Zijn opstanding.

Deze visie neemt de duizend jaar niet letterlijk, maar symbolisch. Christus regeert in dit huidige tijdperk. Hij zal terugkomen voor het Laatste Oordeel en zal dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen.

Visies op het duizendjarig rijk – HSV-Studiebijbel

Bronnen/meer informatie

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: