LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

EINDTIJD (8) – Bedelingenleer

dwaalleer

Oorsprong

J.N. Darby, de voorman van de Vergadering van Gelovigen wordt gezien al de voorvader van de bedelingenleer. Vóór de 19e eeuw kwam deze leer bijna niet voor. In Nederland is deze leer bekend geworden door Johannes de Heer en het Zoeklicht. Er zijn veel variaties op deze leer.

Bedelingenleer of dispensationalisme

Een ander woord voor de bedelingenleer is dispensationalisme.

Deze leer deelt de geschiedenis op in 7 ‘dispensaties’ of ‘bedelingen’. Dit zijn periodes in de heilsgeschiedenis waarin God op een unieke wijze met de wereld en Zijn volk omgaat. De 7 bedelingen/heilsperiodes zijn:

  • Onschuld: schepping – zondeval
  • Geweten: zondeval –  zondvloed
  • Menselijke regering: zondvloed – aartsvaders
  • Belofte: aartsvaders – de wet bij de Sinaï
  • Wet: wet bij de Sinaï – de dood van Christus
  • Genade: opstanding van Christus – wederkomst/opname van de gemeente
  • Koninkrijk: wederkomst – einde 1000-jarig vrederijk/laatste oordeel

Letterlijk

De bedelingenleer leest de Bijbel letterlijk. De profetische en apocalyptische gedeelten worden heel concreet vertaald naar gebeurtenissen. Daarom bestaan er ook veel eindtijdschema’s. Veel van die schema’s bleken toch niet te kloppen en voorspellingen niet uit te komen. Men sloeg erin door.

Israël

De bedelingenleer helpt om de Bijbel goed te begrijpen. Zeker ook de profetieën. Daar lezen we over Gods weg met de gemeente, Israël en de volken. Hoe God omging met Israël is in geestelijk opzicht een voorbeeld voor ons. Volgens de bedelingenleer moeten we wat we lezen over Israël niet toepassen op de gemeente/kerk. In het Oude Testament lezen we over Gods weg met Israël en in het Nieuwe Testament lezen we over de gemeente. Voor Israël heeft God nog een plan.

Bronnen

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: