EINDTIJD (7) – Opname

dwaalleer

Opname van de gemeente

Tot een jaar of 10 geleden had ik nog nooit gehoord over de opname van de gemeente. In deze blog probeer ik het kort en eenvoudig uit te leggen. Christipedia omschrijft het zo:

De opname van de gemeente, ook wel kortweg de Opname genoemd, is een toekomstige, door de Bijbel voorzegde gebeurtenis, waarbij de ware gelovigen in een oogwenk door onze Heer en Heiland Jezus Christus van de aardbodem zullen worden weggerukt om voor altijd bij Hem te zijn (Joh. 14:1v; 1 Cor. 15:50v; 1 Thess. 4:16-17).

Er bestaan verschillende visies over de vraag óf, hoe en wanneer de opname zal zijn. 

  • er komt geen opname
  • opname van de gelovigen in de lucht naar de hemel vanwaar ze later zullen terugkeren naar de aarde
  • opname van de gelovigen in de lucht, maar ze keren direct terug met Jezus

1 Thessalonicenzen 4:16-17

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden [die] in Christus [zijn], zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. (HSV)

Je kunt deze tekst figuurlijk opvatten. Paulus laat dan in beeldende taal zien wat bij de komst van Christus gaat gebeuren.

Als christenen praten over de opname, nemen ze deze tekst letterlijk. De opgestane doden zullen samen met de nog levenden worden opgenomen in de lucht. In de lucht is ergens tussen hemel en aarde.

1 Korinthe 15:51-52

Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden wordenopgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen (NBV)

Het geheim wat Paulus bedoelt is dat de levenden en de doden krijgen op dat moment een geestelijk en onvergankelijk lichaam.

Johannes 14:2-3

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben (NBV)

Jezus stelt hier de discipelen gerust en zegt hen dat Hij snel zal terugkomen. Hij zal hen dan meenemen.

Left behind

In 1995 verscheen het boek ‘Left Behind’ over de opname en de twee weken erna. Later is het boek verfilmd en dit zijn twee korte stukjes uit de film om een idee te krijgen hoe de opname eruit zou kunnen zien.

Bronnen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: