EINDTIJD (5) – Vier visies op Openbaring

dwaalleer

‘Maranatha’ medley

Waarom verdiep ik me in de theorie van de eindtijd, vraag ik mezelf soms af. Het duizelt me soms. Zoveel termen, boeken, artikelen en filmpjes. Voor mij een beetje teveel informatie. Ik gooi alles door elkaar, futurisme, historisme en postmillenialisme. Als ik een heel klein stukje op weg ben, blijkt dat er verschillende visies zijn van Openbaring, maar óók verschillende visies op het duizendjarig rijk.

Maar ik ga door, want ik denk dat God niet voor niets de Openbaring aan Johannes liet opschrijven en Jezus zoveel heeft gezegd over de eindtijd. Om mezelf te herinneren waar het echt om gaat luister ik soms even liederen zoals in deze medley van Nederland Zingt.

Visies op Openbaring

Dit keer schrijf ik kort iets over vier verschillende visies op Openbaring. Het gaat over de vraag over welke tijd Openbaring spreekt: de Historicistische visie, de Futuristische visie, de Preteristische visie en de Idealistische visie.

Historicisten

Deze visie kijkt naar de visioenen in Openbaring in chronologische volgorde. De visioenen staan voor gebeurtenissen in het verleden, heden en in de toekomst. Het is de hele ‘kerkgeschiedenis’ tussen de 1e en de 2e komst van Christus. Door wat er al is gebeurd (welk visioen/gebeurtenis is vervuld) kunnen we afleiden wat de volgende gebeurtenis zal zijn.

Futuristen

Ook deze visie noemt de volgorde van de visioenen representatief voor de volgorde waarin de afzonderlijke historische gebeurtenissen zullen plaatsvinden.

De visioenen/gebeurtenissen in hoofdstuk 4-22 vinden plaats in de laatste paar jaar die voorafgaan aan de 2e komst van Christus. Er is dan een periode van 7 jaar, ook wel de ‘grote verdrukking’ genoemd. Een intens grote verdrukking voor de kinderen van God, door de duivel en zijn aanhangers. Daarna komt het 1000 jarig rijk waarin Christus zal heersen op aarde.

Preteristen

Het Latijnse woord praeter betekent verleden. Preteristen ervan uit dat de meeste visioenen en voorzegde gebeurtenissen uit Openbaring al in het verre verleden vervuld zijn, tijdens de eerste jaren van de christelijke gemeente.  Sommige preteristen leren dat de wederkomst van Christus en de opstanding van de doden in het jaar 70 heeft plaatsgevonden.
Openbaring is geschreven voor de christenen van de 1e eeuw om hen voor te bereiden op wat zou komen in de 2e en 3e eeuw.  Rome gezien als de grote stad Babylon die gezeten is op zeven heuvels.

Idealisten

De idealistische visie koppelt de visioenen in Openbaring niet aan gebeurtenissen. Openbaring lezen zij als tijdloze verhalen, symbolen of metaforen. Het zijn principes die in de hele geschiedenis van toepassing zijn voor iedereen.

Samenvatting

Het schema uit de HSV-Studiebijbel een handig overzicht voor de verschillende visies op Openbaring.

Interpretatiestromingen Openbaring – HSV Studiebijbel

Nog een keer heel kort, over welke tijdsperiode gaat Openbaring?

Historicisten: alle eeuwen na Christus van de Eerste tot de Tweede komst
Futuristen: de laatste jaren van de laatste eeuw na Christus
Preteristen: de eerste paar eeuwen na Christus
Idealisten: elke eeuw na Christus

Misschien vraagt iemand zich nu af welke de juiste is. Ik weet het niet. David Pawson schrijft in ‘Sleutels tot de Bijbel’ dat elke visie zijn voor’s en tegen’s heeft. Iedere visie heeft we een aantal waarheden, maar geen kan alle vragen beantwoorden.

Bronnen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: