EINDTIJD (1) – eschatologie en apocalyptiek

dwaalleer

Inleiding

Een tijdje geleden zou ik gaan schrijven over een nieuwe onderwerp, over Israël. Het komt er niet van, omdat ik gewoon niet weet waar ik moet beginnen. Het boek ‘Zegen door Israël’ heb ik gelezen en over geschreven, maar daar bleef het bij. Nu wil ik af en toe gaan schrijven over het thema ‘Eindtijd’ en als ik daarmee bezig ben gaat het vanzelf een keer over Israël. Want zoveel weet ik al wel, dat deze twee alles met elkaar te maken hebben. Ook in dit onderwerp heb ik mezelf nooit erg uitgebreid verdiept. Vroeger niet, omdat ik bang was. Later ook niet, omdat het behoorlijk ingewikkeld is en er diverse uitleggen bestaan. Ik ga proberen korte en niet te ingewikkelde blogs hierover te schrijven. Anders begrijp ik het zelf ook niet.

Veelgebruikte termen

Twee woorden die vaak gebruikt worden als het gaat over de eindtijd zijn eschatologie en apocalyptiek.

Eschatologie

Eschatologie is afgeleid van het Griekse woord eschatos.

Eschatos betekent laatste of einde.

Eschatologie kun je uitleggen als: de leer van de laatste dingen, de leer over de eindtijd of toekomstleer. Het onderzoekt wat er gaat gebeuren in de tijd voorafgaand aan, en met de wederkomst van Jezus Christus.

Het woord eschatos komt voor in diverse Bijbelteksten, dit zijn twee voorbeelden:

Kinderen, het is het laatste (eschatē) uur; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is (1 Johannes 2:18 HSV)

Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste (eschatos) Openbaring 22:13 HSV)

Eindtijdverwachting in OT & NT

De Joden in het Oude Testament hadden als eindtijdverwachting een koning die vanuit Jeruzalem Israël en de hele wereld zou regeren. De eerste volgelingen van Jezus waren Joden die in Hem de nieuwe Koning zagen. Jezus sprak ook vaak over het toekomstige rijk. Het toekomstige rijk was al wel begonnen, maar nog niet voltooid. Dat gebeurt wanneer Jezus terugkomt naar de aarde.

Apocalyptiek

Het woord apocalyptiek of apocalyps is afgeleid van de Griekse naam voor de Openbaring van Johannes.

Apocalypsis betekend ook wel ‘onthullen’ of ‘ontsluieren’. Het onthult wat verborgen is. In de context van de Bijbel onthult het wat verborgen is voor mensen, maar bekend is bij God. Het gaat over de toekomst en het einde van de wereld. De nadruk ligt op het bemoedigen en troosten van de gelovigen, die te maken hebben met grote problemen en verdrukking in de huidige zichtbare wereld.

Het Bijbelboek Openbaring is apocalyptisch. Ook (gedeelten van) andere boeken uit het Oude Testament, bijvoorbeeld Jesaja, Daniël en Zacharia.

Een kenmerk van apocalyptische literatuur is dat de dingen vaak in symbolen of beelden worden beschreven.

Bronnen

– www.debijbel.nl – Eschatologie
– HSV-Studiebijbel
StudieBijbel Online
– EC – Online cursus ‘Het einde der tijden’
– David Pawson – Sleutels tot de Bijbel
– www.walterdijkshoorn.nl (cartoons)

1 reactie

  1. Aritha schreef:

    Nummer 1 gelezen. Ander keertje nummer 2.

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: