LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Eeuwigheidszondag

eeuwigheidszondag

Eeuwigheidszondag of dodenzondag

Het is vandaag ‘eeuwigheidszondag’, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In veel kerken worden namen van mensen die het afgelopen jaar zijn overleden genoemd. Een ouder woord voor ‘eeuwigheidszondag’ is ‘dodenzondag’. Dat vind ik niet zo’n mooi woord. ‘Eeuwigheidszondag’ past beter, want een christen gaat niet dood, maar leeft voor eeuwig.

Oude liederen

Afgelopen zondag was ‘eeuwigheidszondag’ het thema van de liederen die we zongen tijdens de zondagavondzang in onze woonplaats. Veel oude liederen doen mij denken aan mijn ouders, die zijn overleden. De kerk waar de zondagavondzang elke maand gehouden wordt, is vlakbij de flat waar mijn ouders woonden. Ze gingen er zelf ook vaak naartoe, toen mijn moeder daar nog niet te ziek voor was. Het koor wat meezingt, herinnert me aan vroeger, toen mijn ouders ook op een koor zaten en het orgel kan ik nog steeds waarderen.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als Jezus weer zal komen op de wolken,
als al wat leeft, de natiën de volken,
zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God Zijn tent zal opslaan bij de mensen,
als volken niet gescheiden meer door grenzen,
zich zullen scharen onder Christus’ vlag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als heel de schepping zal gezuiverd wezen,
als ‘d aarde zal vernieuwd zijn en genezen,
van al ons kwaad, van al ons wangedrag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God herstellen zal wat wij verknoeiden,
als rusten zullen al de zwaar vermoeiden,
als tranen zijn verdwenen door een lach.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,
als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen
en in het nieuw Jeruzalem zal wonen,
wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

Een gedachte over “Eeuwigheidszondag”

%d bloggers liken dit: