LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Eet het vlees en spuw de graten uit

Nieuwe Apostolische Reformatie

‘Niet alles is fout’

Niet alles is toch fout wat Bethelschool leert

We hebben voor ons huwelijk veel gehad aan wat Kris Vallotton hierover schrijft

Ik ben zo gesterkt door een preek van Bill

Waarom wil je geen ‘Bethel Music’ zingen?

Zomaar wat opmerkingen die je kunt horen wanneer je een kritische noot plaats bij de leer van ‘Bethlel’ of de Nieuwe Apostolische Reformatie’.

Visgraat of milkshake

Ik vond een artikel van Holly Pivec met een goede uitleg van deze vragen ‘Eat the meat and spit out the bones’: A proper response to NAR teaching?

Holly Pivec is de co-auteur van: A New Apostolic Reformation?-A Biblical Response to a Worldwide Movement en God’s Super-Apostles: Encountering the Worldwide Prophets and Apostles Movement. Ze heeft een master in christelijke apologetiek van de Biola University.

Ze legt uit waarom het voorbeeld van de vis en de graat niet opgaat als excuus voor een twijfelachtige leer. Ik heb geprobeerd het zo goed mogelijk te vertalen. Ik vond het de moeite waard, omdat ik haar uitleg van de visgraat en milkshake erg duidelijk vind:

‘Eat the meat and spit out the bones’: A proper response to NAR teaching?

“Eet het vlees en spuw de graten uit” is iets wat je vaak hoort in kringen van de Nieuwe Apostolische Reformatie. Meestal betekent dit dat als je een leraar een twijfelachtige leer hoort geven – iets dat je niet begrijpt of dat op de een of andere manier niet lijkt te kloppen- je die specifieke lering negeert. Maar niet stopt met luisteren naar zijn andere leringen.

Bill Johnson, een van de meest invloedrijke ‘apostelen’ van de beweging, hield er een hele preek over, om deze manier aan te moedigen. Het is getiteld “Don’t Eat the Bones”. Johnson spreekt in deze context over mannen, waaronder de ‘profeet’ William Branham en de ‘genezingsevangelist Todd Bentley, die beweerde te opereren in wonderbaarlijke macht en die grote opwekkingen heeft geleid. Toch vielen ze in ketterij of een zondige levensstijl. Critici van NAR hebben betoogd dat de ketterse leringen en immorele levensstijl van deze mannen – en van andere invloedrijke NAR profeten, zoals Bob Jones en Paul Cain– de vraag oproept of deze personen misschien valse profeten zijn geweest. Hun onfrisse gedrag maakt het waarheidsgehalte van de opwekkingen die door hen worden geleid minder geloofwaardig, zeggen de critici.

Maar Johnson beargumenteert dat het een vergissing is om deze ‘profeten’ en de ‘bewegingen van God’ die ze als pioniers ontwikkelden, of hun andere leringen af ​​te schrijven, simpelweg vanwege hun fouten. Hij bidt dat christenen in staat zullen zijn te onderscheiden hoe God soms werkt met ‘ongebruikelijke hulpmiddelen’, waaronder personen met een levensstijl van geheime, verborgen zonden. Hij verklaart:

Je kunt me niet vertellen dat je honger hebt en laat me je een kip geven en zeggen: “Ik ga het niet eten omdat er botten in zitten.” Leer vlees te eten en gooi de botten weg (00:30:25).

Maar wat is er mis met deze veelgehoorde uitleg? Ik kan minstens twee problemen bedenken.

Het is niet bijbels

Het idee om vis te eten en de graten uit te spuwen, klinkt zeker redelijk wanneer het over een maaltijd gaat. Maar als het gaat over het reageren op een valse leer, wordt deze stelregel niet ondersteund door de Bijbel. De apostel Paulus zei bijvoorbeeld tegen de Romeinen “En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af” (Romeinen 16:17). In het licht van die ernstige waarschuwing, kun je je toch niet voorstellen dat Paulus de Romeinen zei: “Maak je geen zorgen over een valse leer, jongens; eet gewoon het vlees en spuug uit graten uit”? Goed onderwijs is belangrijk.

Karakter of persoonlijkheid is ook belangrijk. Jezus waarschuwde zijn discipelen om op te passen voor valse profeten. Hij zei dat de manier waarop ze kunnen worden herkent is door hun “slechte vruchten”. Dat wil zeggen, door hun zondige levensstijl:

“Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen” (Mattheüs 7:15-20).

Met andere woorden, Jezus zegt: “Pas op voor slechte vruchten. Het is een zeker teken van een valse profeet”. En waar zou die slechte vrucht volgens de Bijbel uit bestaan? Het manifesteert zich in een slecht karakter. Seksuele immoraliteit en afgoderij worden specifiek geassocieerd met de valse profetes Izebel in de kerk van Thyatira (Opb. 2:20). Paulus beschrijft de valse profeet Bar-Jezus als een ‘duivelskind’, een ‘vijand van alle gerechtigheid’ en ‘vol van allerlei bedrog en sluwheid’ (Handelingen 13:10). De valse profeten in het Oude Testament werden gekenmerkt door hebzucht ( Micha 3: 5-11, 2 Petrus 2:15) en dronkenschap (Jesaja 28:7-8).

Het is een verkeerde metafoor

Ten tweede is vismaaltijd geen geschikte metafoor. Bij het eten van vis kun je gemakkelijk de graten eruit halen en is er geen echt gevaar. Maar de metafoor suggereert dat de verdeeldheid en verschillen wel meevallen en een gebrek aan gevaar. Dat zou mogelijk niet aanwezig zijn, wanneer luisteraars het onderwijs tot zich nemen. Het vlees is gemakkelijk in te slikken en de graten of botten zijn duidelijk oneetbaar. In het geval van kip of vis zijn ze gemakkelijk te scheiden. En hun aanwezigheid tast de hele vis niet aan.

Dat is echter niet altijd het geval bij lesgeven. Vooral wanneer de persoon die lesgeeft in de positie heeft van een buitengewone autoriteit en beweert bovennatuurlijke krachten te bezitten. Wie zijn de doorsnee christenen om ‘genezingsprediker’ Bentley of ‘profeet’ Branham te ondervragen? Als Bentley zegt dat het allemaal vis is, kun je het beter opeten anders mis je de beweging van God. Slik het helemaal door of blijf achter.

In plaats daarvan kan een andere metafoor beter geschikt zijn. Wat als, in plaats van het eten van vis, je een milkshake aan het drinken was en er zat gif in? In dat geval zou het belachelijk zijn om iemand te adviseren “Drink de milkshake en spuug het gif uit”. Dat zou onmogelijk zijn. Het gif kon niet worden gescheiden. Het zou de hele milkshake besmetten. Op een vergelijkbare manier zijn gevaarlijke leringen en immorele levensstijlen – zelfs wanneer ze worden gemengd met een aantal goede leringen – zo corrupt dat het volgen van een leraar die zich ermee bezighoudt, te riskant is.

Wat is van belang voor Johnson

Bij het beluisteren van de preek van Bill Johnson kan men de indruk krijgen dat het voor hem niet om orthodoxie versus ketterij gaat. De lijn is niet godzaligheid versus immoraliteit. De kwestie voor Johnson lijkt in feite neer te komen op één woord: macht. Als iemand bovennatuurlijke dingen heeft – dat wil zeggen, als hij wonderen verricht – dan heeft hij duidelijk een speciale zalving van de Heilige Geest die alle zorgen over andere, valse leerstellingen of over een immorele levensstijl overstijgen.

Maar nogmaals, dit komt niet overeen met de Bijbel. Jezus waarschuwde meerdere malen voor “kwaaddoeners” en “valse profeten” die machtige wonderen lijken te verrichten (Matteüs 7:21-23, 24:24). Hun wonderen zouden zo overtuigend zijn dat zelfs de uitverkorenen van God het gevaar lopen door hen misleid te worden.

Dus in plaats van “het vlees te eten en de graten uit te spugen”, kunnen volgelingen van Christus beter luisteren naar de woorden van de apostel Petrus en “vurig verlangen naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien” (1 Petrus 2:2).

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: