LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Eén wereldgodsdienst / New Age

Piramide

Eén van de symbolen van New Age is de piramide. In de New Age beweging worden ze gezien als een bron van spirituele energie en gebruikt om te mediteren. Bij New Age winkels zijn een koperen piramides te koop die levensenergie zouden verhogen. Ze worden volgens deze winkel al eeuwen gebruikt om vibraties en het bewustzijn te verhogen tot de hoogste niveau.

Een piramide is geen christelijk symbool. Ik heb nog nooit een piramide als christelijke kerk gezien. Op of in een kerk staat vaak een kruis als teken van het offer wat Jezus voor ons heeft volbracht.

Alabaster prayerhouse in ‘Bethel’ Redding

Alabaster Prayer Room

Het is daarom verwonderlijk ‘Bethel’ Redding een piramide op haar gebedsruimte heeft. Het Alabaster prayerhouse oftewel gebedsruimte omschrijven zij als een stille en vredige plek om in contemplatief gebed te zijn en te genieten van Gods aanwezigheid. Beni Johnson schrijft over geluiden die te horen zijn in het Alabaster Prayer House. Overal in het gebedshuis is het geluid van de hemel te horen. Er klinkt plezier en lachen als een feest en Beni denkt dat de hemel het leuk vindt om in hun gebedshuis rond te hangen.

Hoe meer men Bethel bestudeert, vooral in het licht van de New Age publicatie ‘The Physics of Heaven’, des te meer lijkt het erop dat het gebruik van een piramide in zijn architectuur goed doordacht was en bedoeld om de New Age filosofie uit te drukken. Maar waarom zouden Bethel en de heersende regering in Kazachstan zo flagrant hun New Age-overtuigingen laten zien? In haar boek uit 1857 ‘Externalization of the Hierarchy’  beschreef de Britse schrijver en theosoof Alice A. Bailey ‘externalisatie’ als het proces waarmee mensen worden voorbereid om het gewenste vuur te aanvaarden dat de mondiale elites zoeken door zichzelf en hun visie op de mensheid geleidelijk bekend te maken door middel van steeds explicietere tekens en symbolen. (Andrew Stunich)

Wat zegt deze piramide over de invloed van New Age in Bethel Redding?

Paleis van Vrede en Overeenstemming in Astana

In Astana de hoofdstad van Kazachstan staat een piramide van 77 meter hoog. Het wordt genoemd het Paleis van Vrede en Overeenstemming of Paleis van Vrede en Verzoening. Deze piramide staat symbool voor New Age en voor de eenheid in verschillende religies. De architect kwam op het idee om een gebouw in de vorm van een piramide te makken, omdat de piramide een universeel religieus symbool is. In het glas in de top staan tekeningen van witte duiven, om de vreedzame bedoelingen van het centrum te benadrukken.
De piramide in Astana is bedoeld als symbool van vrede en verzoening van alle religies. Zou de piramide op het Alabaster Prayerhouse in ‘Bethel’ Redding voor hetzelfde symbool staan? Hij staat daar vast niet toevallig en ‘Bethel’ had ook voor een kruis kunnen kiezen.

Physics of heaven

De invloed van New Age op ‘Bethel’ Redding is wel duidelijk. De piramide, mystieke aanbidding. In het boek The Physics of Heaven dat is geschreven door Judy Franklin, een staflid van BethelChurch. In het boek wordt uitgelegd dat New Age verschillende waarheden heeft die we als kerk bij hen moeten terughalen.

Eén wereldgodsdienst?

New Age is gericht op één godsdienst in de hele wereld. Het is een verzameling van verschillende godsdiensten of overtuigingen. Bethel maakt deel uit van deze eenheidsbeweging, waar ook de oecumenische beweging en de rooms katholieke kerk bijhoort, schrijft Andrew Stunich.

De eenheidsbeweging heeft zich naar veel evangelische kerken verspreid, zodat tegenwoordig veel kerken, zelfs als ze niet officieel of openlijk binnen de eenheidsbeweging zijn, een sterke cultuur hebben om zich niet uit te spreken tegen ketterij of zelfs andere religies. Ze strijden helemaal niet meer voor het christelijk geloof en bestraffen helemaal geen valse leraren, laat staan ​​hen scherp terechtwijzen, zoals de Bijbel gebiedt in Titus 1:13. (Andrew Stumich)

Het is goed om ons bewust te zijn van deze New Age invloed in de kerk.

Bronnen/meer lezen

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: