‘Defining Deception’ – Misleiding

wonder

Uitleg van de tekenen en wonderen in ‘Bethelchurch’, inclusief vallend goudstof en veren.

Wat is de manipulatie en de misleiding in de preken van Bill Johnson? De schrijvers van het boek ‘Defining Deception’ ontmaskeren de tactiek in een van de meest bekende preken van Bill over de veren en het goudstof.

Preek Bill Johnson ‘Response to Glory Cloud at Bethel’

De eerste 3 minuten van deze preek:

“Mensen zeggen: “Waar staat dat in uw Bijbel?” Welnu, Hij [God] zei: “Hij zal je bedekken met zijn veren”. Dat is niet letterlijk, zeggen ze. En dat dacht ik … Ik dacht dat het niet letterlijk was. Er staat ook: ‘er is genezing onder Zijn vleugels … Dat moet iemand gelukkig maken. Dingen zoals die vrolijke wind, windstoten waar ik mee geslagen word. Geen denkbeeldige dingen weet je. Mensen worden raar, ik begrijp het. Ze willen iets bovennatuurlijks, dus stellen ze zich dingen voor. Ik begrijp dat dit altijd een probleem bij ons zal zijn. Maar dat is geen reden om afstand te doen van wat Hij doet. We zien al jarenlang goudstof in de handen van mensen verschijnen. Ik praat er nooit over … maar tijdens de eredienst verschijnt vaak goud vaak. Vandaag nog zag ik goud tijdens de eredienst vallen, deze keer tijdens onze gebedstijd. We zullen het gewoon zien, het zal vallen als regen, ik bedoel, je kunt God niet uitnodigen in het huis (kerk) en niet iets ‘buiten de doos’ laten gebeuren! Hij is net iets groter dan ons begrip, ja dus deze dingen gebeuren met regelmaat. Soms zijn het dingen die jarenlang gebeuren we niet begrijpen, maar het gebeurt op zo’n belangrijk moment, dat er is geen twijfelen is dat het van God was”

Waarom is dit misleidend en manipulatief?

Wat Bill Johnson hier eigenlijk mee wil zeggen is: De Heer verscheen om het goudstof en de veren te laten vallen. Als God aanwezig is, gebeurt er iets ‘buiten de doos’, dus buiten het Woord van God, in een openbaring van God (lees ‘God in een doos’ voor uitleg). Goud en veren wijzen erop dat God ‘groter’ is dan wij beseffen. Er zullen altijd mensen zijn die rare dingen doen, maar dat is geen reden om af te wijzen wat God doet. We zijn dus normaal en niet gek. De timing bewijst dat niemand het recht heeft om aan God te twijfelen. Ervaring bewijst dat het van God is.

Psalm 91:

1 Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende,
2 zegt mijn God, op u vertrouw ik.’
3 Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest,
4 hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild.
5 De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,
6 noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag.
7 Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen.
8 Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft.
9 U bent mijn toevlucht, HEER. Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
10 zal het kwaad je niet bereiken, geen plaag je tent ooit treffen.
11 Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat.
12 Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen.
13 Leeuw en adder zul je vertrappen, roofdier en slang vermorzelen
(NBV).

Metafoor

Deze Psalm is bedoelt als een metafoor. Bill Johnson neemt vers 4 er uit en neemt het letterlijk en hij maakt er een mooi verhaal van voor zijn veren en goudstof. Maar de rest? Hinn en Wood schrijven het volgende erover:

God heeft geen schaduw (vers 1), dus Bill Johnson is niet echt in een vogelvangersnet gevangen (vers 3). Hij ziet geen pijlen op hem af komen overdag (vers 5), de pest gaat niet rond in het donker (vers 6). Er zijn geen duizend kerkleden van Bill Johnson aan zijn linkerzijde gestorven en hij leeft niet in een tent (vers 10). De handen van engelen vangen hem niet op en Bill Johnson loopt niet op leeuwen en adders (vers 13).

Het is duidelijk dat de tekst een uitdrukking is van Gods zorg voor David. De tekst verklaart niet dat er letterlijk veren op hem vielen. In ieder geval geeft dit Bijbelgedeelte niet de verwachting op veren en goudstof voor nu.

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: