LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

‘Defining Deception’ – Goudstof en gloriewolken

wonder

Voorbeelden van een ‘wonder’

Hoofdstuk 1 van het boek ‘Defining Deception’ gaat over de vraag wat nu precies een wonder is. Wat is het verschil tussen de wonderen in het Nieuwe Testament en de ‘wonderen’ die je bij ‘Bethel’ of andere hyper-charismatische gemeentes kunt tegenkomen. De schrijvers noemen een paar voorbeelden van ‘wonderen’ bij Bethel:

Bethel jeugd gaat liggen op graven van historische leiders en “zuigen” zo hun geest op.

Beni Johnson, de vrouw van Bill Johnson, leert dat ze persoonlijk met engelen spreekt.

Bethel-jongeren lopen door brandtunnels en rollen in groepen op de grond.

Veren en goudstof zouden op miraculeuze wijze uit het plafond zijn gevallen tijdens de aanbidding in Bethel.

Bethel-parochianen wordt verteld te blazen om op anderen, om hen compleet te maken.

Veel gemeenteleden bij Bethel schudden en rollen net als de oosterse mystici van Kundalini.

Bill Johnson leert dat God wil iedereen gezond is, en ziekte het bewijs is van zonde.

In essentie geloven zij, volgens de schrijver, dat

er een “wet van geloof” is in het universum die zegt, hoe meer men gelooft, hoe groter de kans dat er iets gaat gebeuren.

Definitie van wonderen

In het boek staat een hele uitgebreide definitie van een wonder die ik hier niet citeer, maar ook eenvoudiger definitie:

Een wonder is dat God de natuurwetten uitstelt of tegenwerkt, om mensen en hun omstandigheden naar Zijn wil te veranderen.

Bijvoorbeeld een drijvende bijlkop (2Koningen 6:6), het water dat veranderde in wijn (Johannes 2:1-11), of een verlamde man die weer kon lopen en springen (Handelingen 3: 8) zijn gebeurtenissen die duidelijk buiten de waarneembare natuurwetten vallen.

Wonderen zijn niet gestopt!

Goed uitgelegd door de schrijvers is, dat met deze definitie niet wordt gezegd dat wonderen zijn gestopt!

Dit is vaak wel het verwijt door tegenstanders van het cessationisme, maar wat niet klopt. Het is niet zo dat wanneer men niet gelooft in de ‘wonderen’ van Bill Johnson, men ook niet meer in wonderen van God gelooft!

Het is dus, volgens de schrijvers, geen áánval op het bovennatuurlijke, maar eigenlijk juist om het ontzag of respect voor wonderen van God te vergroten. Als we alles als een wonder zien, verliezen we het vermogen om te herkennen wanneer er een echt wonder plaatsvindt.

Wonderen wijzen naar de persoon van Christus

Het laatste wat genoemd wordt in dit hoofdstuk is dat nieuwtestamentische wonderen werden gebruikt door God om heen te wijzen naar Jezus. Nicodemus erkende bijvoorbeeld dat de wonderen die Jezus deed van God waren.

De vraag is volgens de schrijvers, als een zogenaamd buitengewone handeling of ‘wonder’ niet naar Christus verwijst en Hem niet verheerlijkt, het een wonder van God is. Waar komt het dan wel vandaan? Praat Beni Johnson echt met engelen? Is Bethel-Church echt Gods volgende grote werk op aarde? Dat komt in de rest van het boek aan de orde.

 

Lees hier over andere hoofdstukken van het boek.

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: