DE VIJFVOUDIGE BEDIENING

Vijf bestuursfuncties/bedieningen

De vijfvoudige bediening is een vorm van leiderschap die vooral is gebaseerd op Efeze 4:11-13. Jezus gaf bij Zijn hemelvaart de kerk vijf bestuursfuncties: apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Deze vijf samen zijn bedoeld om de gemeente op te bouwen.

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, [weer] anderen als evangelisten en [nog weer] anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, (Efeze 4 HSV)

  • apostel: in het NT wordt vaak de 12 apostelen bedoelt, maar Paulus gebruikt het ook voor andere predikers van het evangelie en hij noemt zichzelf ook een apostel, omdat Christus aan hem is verschenen.
  • profeet: geeft geïnspireerde woorden door, zowel in de vorm van prediking als in de vorm van het bekendmaken van openbaringen
  • evangelisten: mensen die het Goede Nieuws, het evangelie van Jezus Christus bekend maken
  • herder: leider van de gemeente, draagt zorg en geeft pastorale hulp
  • leraar: onderwijst de christelijke leer legt de Schrift uit, het evangelie van Jezus Christus

Vijfvoudige bediening in de NAR-beweging

Niet iedere kerk die de vijfvoudige bediening als leiderschapsstructuur gebruikt is een NAR-volger. Andersom gebruikt de NAR-beweging wél altijd deze leiderschapsstructuur. Kerken met alleen evangelisten, voorgangers en leraren, zónder apostelen en profeten worden vergeleken met een hand die twee vingers mist. Zo’n kerk met maar drie vingers heeft een beperkte invloed. De apostel en profeet zijn in de NAR dan ook duidelijk belangrijker dan de andere ambten. Een kerk zonder profeet kan ook een beroep doen op een profeet van buiten de gemeente.
In de traditionele pinksterleer worden deze ambten echter niet gezien als bedieningen waarmee de gemeente moet worden geregeerd. Deze ambten zijn er eenvoudigweg om de gemeente mee op te bouwen. (WeesAlert)

Efeze 4:13 geeft volgens de NAR aan dat de vijf bestuursfuncties/bedieningen niet tijdelijk zijn. Peter Wagner beweert dat de voortzetting van alle vijf de ambten wordt aangegeven door het woord tot in vers 13, schrijft Holly Pivec in ‘New Apostolic Reformation’. Totdat de kerk geestelijk volwassen is hebben we de vijfvoudige bediening nodig. Uiteindelijk is ieder christen geestelijk volwassen en is de vijfvoudige bediening niet meer alleen voor leiders. Dan zullen christenen de aarde regeren. Bill Hamon schrijft over de ‘Saints-Movement’ oftewel heiligenbeweging, het begin van het volledige herstel van de Kerk.

De vijfvoudige bediening wordt daarom door de NAR en haar aanhangers de laatste jaren steeds meer toegepast, ook evangelisch/charismatische kerken in Nederland. Bijvoorbeeld God’s Embassy Amsterdam en volgens Hans Tims van Friends For Ministries is alleen de vijfvoudige bediening écht gebaseerd op de Bijbel.

In 2016 veroorzaakte het zelfs een crisis in de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE). Daniël Renger die de nieuwe voorzitter zou worden wilde het bestuur centraliseren aan de hand van de vijf bedieningen. Uiteindelijk werd hij geen voorzitter en hebben diverse leden en gemeente de VPE daarom verlaten.

Bronnen/meer lezen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: