LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

DE VER-HARRYPOTTERING VAN HET EVANGELIE – HANS FRINSEL

VER-HARRYPOTTERING

De ‘ver-HarryPottering’ van het evangelie

Dit artikel van Hans Frinsel is een vervolg op ‘De diepten van satan leren kennen’ en ook dit artikel is gratis te downloaden op de website Bijbels-Perspectief. Het gaat over allerlei vormen van occulte en esoterische praktijken in een christelijke verpakking.

Download ‘De ‘ver-HarryPottering’ van het evangelie’

Onderwerpen:

 • ‘Christelijke’ numerologie (charismatische numerologen interpreteren getallen ‘profetisch’)
 • Profetie Bingo (horoscoop met nieuwe charismatische modetermen)
 • ‘Yaweh yoga’ (Holy Yoga van Beni Johnson)
 • ‘Christelijke’ tarot
 • Sieraden met kracht
 • Profetische leggings (door deze te dragen word je bewustzijn van Gods aanwezigheid sterker)
 • De Bethel – New Age connectie (al het bovenstaande staat in verbinding met ‘Bethel Redding’)
 • Harry Potter is binnen
 • Magische rites
 • Vreemd vuur
 • Necromancy (communiceren met doden)
 • Gelovigen als koopwaar
 • Valse profeten met valse tekenen en wonderen

Alarmsignaal

Eerder deelde ik een een blogbericht het gratis e-book van Hans Frinsel ‘De diepten van satan leren kennen, Openb. 2:24’. Hans Frinsel schreef over de reden van deze brochure:

Deze brochure is geen aanval op de evangelisch-charismatische beweging; ik reken mijzelf daartoe. Maar ik maak heel nadrukkelijk een onderscheid tussen de klassieke pinksterbeweging (waarin ikzelf opgegroeid ben) plus de bredere evangelisch-charismatische beweging (openheid t.a.v. de geestesgaven) aan de ene kant, en de hyper- of extreem-charismatische beweging aan de andere kant. Mijn zorg is dat de pinksterbeweging en evangelisch-charismatische groeperingen ‘gekaapt zijn’ – of misschien beter gezegd: ‘zich laten kapen’ – door hyper-charismatische leraren en leringen.

Helaas klinken er bijna geen waarschuwingen vanuit de evangelisch-charismatische beweging tegen deze ontwikkeling. Ongehoorzaam aan Christus ‘laat men de vrouw Izebel begaan’. Dit schrijven is een alarmsignaal!

Dit artikel ‘De ‘ver-HarryPottering’ van het evangelie’ eindigt onder andere hiermee:

De Here Jezus heeft nadrukkelijk gesteld dat het belangrijkste teken van de eindtijd zal bestaan in de opkomst van valse christussen (gezalfden) en valse profeten, die misleidende tekenen en wonderen zullen doen (Matth. 24:24). Het zal zo echt lijken, dat zelfs oprechte christenen gevaar lopen erdoor bedrogen te worden.

Elke spirituele activiteit in de New Age beweging of occultisme lijkt tegenwoordig een charismatische tegenhanger te krijgen.

De zonde van de huidige generatie christelijke leiders is dat ze geen dam opwerpt tegen deze ‘leringen van demonen’ en zo ‘de vrouw Izebel’ laten begaan, die de gelovigen in Thyathira verleidde om kennis te putten uit ‘de diepten van satan’.

Het is van levensbelang dat leiders en gelovigen, in gehoorzaamheid aan Gods Woord, deze zaken onderzoeken en de gemeente beschermen.

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: