2. JAKOB EN JOZEF

JAKOB JOZEF

Jakob en Jozef

De volgende twee landkaarten die ik vanmiddag heb gemaakt gaan over Jakob en zijn zoon Jozef. Helemaal zelfgemaakt zijn de landkaarten niet. Ik heb een lege kaart gebruikt die ik kon inkleuren, dat was al moeilijk genoeg voor mij. Maar het is wel een goede manier om de verhalen te onthouden.

Jakob

Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land waarop u ligt te slapen, zal Ik u en uw nageslacht geven. (Genesis 28:13 HSV)

Berseba➡Bethel➡Haran➡Gilead➡Mahanaïm➡Penuël➡Sukkoth➡Sichem➡Bethel➡Bethlehem➡Hebron

 • Jakob vertrok uit Berseba en ging op weg naar Haran. Onderweg in Bethel kreeg hij een droom. (Genesis 28)
 • In Haran trouwde Jakob met Lea en Rachel (Genesis 29)
 • Met zijn vrouwen en kinderen vluchtte Jakob terug naar Kanaän. Hij was in Gilead, Mahanaïm, Penuel, Sukkoth, Sichem, Bethel, in Bethlehem waar hij zijn vrouw Rachel heeft begraven en uiteindelijk kwam Jakob bij zijn vader Isaak, in Hebron (Genesis 35)

Jozef

Jakob woonde in het land waar zijn vader als vreemdeling gewoond had, in het land Kanaän. Dit zijn de afstammelingen van Jakob. Jozef, zeventien jaar oud, hoedde gewoonlijk het kleinvee met zijn broers – hij was een jonge man – met de zonen van Bilha en met de zonen van Zilpa, de vrouwen van zijn vader. (Genesis 37:1-2a HSV)

Hebron➡Sichem➡Dothan➡Egypte

 • Jozef ging vanuit het dal bij Hebron naar Sichem om zijn broers te zoeken. Zijn broers gooiden hem in een put, maar trokken hem er weer uit en verkochten hem aan handelaars die hem meenamen naar Egypte.
 • Jozef ging werken voor de farao in Egypte.
 • Later kwamen zijn broers naar Egypte vanwege hongersnood en ze haalden ook vader Jakob naar Egypte. De broers, Jozef en zijn vader Jakob werden weer herenigd met elkaar. Jakob sterft en wordt begraven in Kanaän.
 • Jozef bleef met zijn familie in Egypte wonen.

Andere landkaarten en geschiedenis van het Oude Testament

 1. ABRAHAM, VAN UR NAAR KANAÄN
 2. JAKOB EN JOZEF
 3. VAN EGYPTE NAAR HET LAND KANAÄN
 4. DE VERDELING EN VEROVERING VAN HET LAND KANAÄN
 5. VERDEELD KONINKRIJK, 10 STAMMEN EN 2 STAMMEN
 6. BALLINGSCHAP EN TERUGKEER NAAR JERUZALEM

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: