BIJBEL(STUDIE)📜

De hyper-charismatische beweging en de Izebel geest (1)

Hans Frinsel

You Tube

Welvaartsevangelie

Hans Frinsel komt uit de Pinksterbeweging. Toen hij in 1996 terug kwam naar Nederland uit Afrika, zag hij in Nederland ook  invloeden van het welvaartsevangelie en schreef er toen al over  in ‘De Oogst’.

Hij heeft er pas een document over geschreven ‘De diepten van satan leren kennen’ en spreekt er ook over. Leuk is het niet, om over te spreken zegt hij hier “je wordt er moe van, het is een geestelijke strijd”. Ik deel hieronder een paar dingen uit het filmpje, maar natuurlijk moet je het helemaal bekijken!

Waarom we hier over moeten nadenken

Vroeger konden we nog zeggen dat het welvaartsevangelie een ‘ver van ons bed show’ was en wij daar als gemeente niet zoveel mee te maken hebben. Tegenwoordig is dat niet meer zo volgens Hans.

40 – 50 jaar geleden was de scheiding tussen evangelisch en charismatisch vrij scherp, maar nu loopt het door elkaar. Het is mooi dat er nu meer onderlinge contacten zijn. Er is meer dan ons bindt dan wat ons scheidt. De andere kant is, dat wanneer er ergens iets verkeerds binnenkomt, het ook veel makkelijker naar andere gemeentes toe komt. Dit is wat we zien gebeuren in de evangelische beweging.

Verleiding in de eindtijd

Verleiding is een belangrijk onderwerp voor de eindtijd zegt Hans in dit filmpje.

Jezus zelf waarschuwde hier al voor. “Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt” (Matteüs 24:3-4).

Valse profeten zullen grote tekenen en wonderen doen. Dit gaat over gemeente van Christus, daar binnen zijn die valse profeten. Ze lijken zo echt, dat zelfs ware gelovigen gevaar lopen. Ook Petrus waarschuwt hiervoor “Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf” (2Petrus 2:1).

Mythes/verzinsels

“Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij [zullen zoeken wat] het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen [hun] gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels” (2 Timoteüs 4:3).

Timotheüs wist heeft het over mythes of verzinsels. Dat had te maken met valse leringen, uit de vroege gnostiek. Men was erg bezig met engelen, boze geesten en de wereld tussen ons en God.

In de charismatische wereld zijn mensen nu ook erg bezig met engelen. De engelen zouden slapen omdat de kerk is vergeten dat we ze moeten inschakelen. Volgens hen hebben wij de opdracht om deze wereld aan Christus te onderwerpen en moeten we daarbij engelen bij inschakelen.

Izebel

“Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken, en [ook] dat de laatste meer [zijn] dan de eerste. Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd” (Openbaring 2:20-12).

Izebel leerde een andere leer van afgoderij, die niet in de gemeente hoorde, een vermenging. Deze leer had te maken met de diepten van satan, met het onderzoeken wat de satan leert. Izebel komt niet van buiten, maar is een vrouw uit het midden van de gemeente. Jezus had tegen de gemeente van Thyatira dat zij ongemoeid haar gang lieten gaan.

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: